Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

DecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen som ställts in av dina regionala inställningar.

Qlik Sense tolkar automatiskt text som siffror när ett igenkännbart nummermönster påträffas. Systemvariablerna ThousandSep och DecimalSep bestämmer sammansättningen av mönstren som används när text tolkas som siffror. ThousandSep- och DecimalSep-variablerna anger standardmönstret för nummerformat när du visualiserar numeriskt innehåll i gränssnittsdiagram och tabeller. Det vill säga, det påverkar direkt nummerformateringsalternativen för alla gränssnittsuttryck.

Om vi antar ett tusendelsvgränsaren är , och decimalavgränsaren är ., är det här exempel på mönster som implicit skulle konverteras till numeriska ekvivalenta värden:

0,000.00

0000.00

0,000

Det här är exempel på mönster som skulle förbli oförändrade som text; det vill säga inte konverterat till numeriskt:

0.000,00

0,00

Syntax:  

DecimalSep

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
Set DecimalSep='.'; Ställer in "." som decimalavgränsare.
Set DecimalSep=','; Ställer in "," som decimalavgränsare.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar i Qlik Cloud-analys.

Exempel – Effekt av att ställa in nummeravgränsare på olika indata

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!