Ana içeriğe geç

Uygulama bölge ayarlarını değiştirme

Oluşturduğunuz uygulamalar, varsayılan olarak Ayarlar ve Yönetim bölümündeki profilinizde belirttiğiniz bölgesel ayarları kullanır. Bunları uygulamanızın komut dosyasında düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Tüm yeni uygulamaların komut dosyasında Ana adlı bir bölüm vardır. Ana bölümü, bölgesel ayarlar için değişkenleri olan SET işlevlerini içerir. Bunlar, profilinizde ayarlı bölgesel ayarları esas alarak para, tarih ve ondalık değerlerin biçimlerini; ayrıca gün ve ayların yerel adlarını belirler. Bölgesel tercihleri ayarlama hakında bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Bölgesel ayar değişkenlerini içeren Ana bölümü

Bölgesel ayarlarla Veri yükleme düzenleyicisinin otomatik olarak oluşturulan ana bölümü

Uygulamanın bölgesel ayarlarını değiştirmek için Veri yükleme düzenleyicisi içindeki değişken değerlerini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki sayı biçimlendirme değişkenleri mevcuttur

 • ThousandSep: Bu, binlikleri belirtmek için kullanılan ayırıcıyı tanımlar. ThousandSep

 • DecimalSep: Bu, onlukları belirtmek için kullanılan noktalama işaretini tanımlar. DecimalSep

 • NumericalAbbreviation: Bu, büyük ve küçük sayılar için sayısal kısaltmaları tanımlar. NumericalAbbreviation

Aşağıdaki para birimi biçimlendirme değişkenleri mevcuttur:

 • MoneyThousandSep : Binlik için kullanılan ayırıcıyı tanımlar. MoneyThousandSep

 • MoneyDecimalSep ; Bu, para biriminde onlukları belirtmek için kullanılan noktalama işaretlerini tanımlar MoneyDecimalSep

 • MoneyFormat: Bu, para birimi simgesini ve biçimini tanımlar. MoneyFormat

Aşağıdaki zaman biçimlendirme değişkenleri mevcuttur:

 • TimeFormat: Bu, uygulamanın saat biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. TimeFormat.

 • DateFormat: Bu, uygulamanın tarih biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. DateFormat.

 • TimestampFormat: Bu, uygulamadaki zaman damgaları için veri ve zaman biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. TimestampFormat.

 • FirstWeekDay: Bu, hangi günün haftanın ilk günü olacağını tanımlar. FirstWeekDay

 • BrokenWeeks: Ayar, yılın haftalar halinde bölünüp bölünmeyeceğini tanımlar. BrokenWeeks

 • ReferenceDay: Bu, yılın 1. haftasını tanımlamak için Ocak ayında hangi günün referans gün olarak ayarlanacağını tanımlar. ReferenceDay

 • FirstMonthOfYear: Bu, yılın ilk ayı olarak hangi ayın kullanılacağını tanımlar. Bu, yılın ilk ayı olarak hangi ayın kullanılacağını tanımlar. 1 FirstMonthOfYear

 • MonthNames: Bu, uygulamada kullanılan ay adlarının kısa biçimlerini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. MonthNames.

 • LongMonthNames: Bu, uygulamada kullanılan ay adlarının uzun biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. LongMonthNames.

 • DayNames: Bu, uygulamada kullanılan gün adlarının kısa biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. DayNames .

 • LongDayNames: Bu, uygulamada kullanılan gün adlarının uzun biçimini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. LongDayNames .

Sıralama düzeni ve arama eşleştirmesi için aşağıdaki değişken kullanılabilir:

 • CollationLocale: Sıralama düzeni ve arama eşleşmesi için hangi yerel ayarın kullanılacağını belirtir. Değer, bir yerel ayarın kültür adıdır (örneğin, 'en-US').