Gå till huvudinnehåll

Så här gjorde jag detta: Överlappande reseområden

PÅ DEN HÄR SIDAN

Så här gjorde jag detta: Överlappande reseområden

Du kan generera flera reseområden i ett enda fält och använda dem i ett ytskikt. Du vill kanske se inkrementella ökningar i reseområden för en enskild punkt.

I det här exemplet har en karta med 60 minuters reseområden för provinsiella och territoriella huvudstäder i Kanada inom 10 minuters inkrement lagts till.

Example map displaying only highlight points for each Canadian capital

Karta med 60 minuters reseområden för provinsiella och territoriella huvudstäder i Kanada

När du klickar på en punkt för en stad zoomar kartan in närmare och gör det enklare att se reseområdena för staden.

Example zoomed-in view after a point has been selected, displaying more detailed road and travel data

Inzoomad vy av reseområden i Fredericton

Kostnadsvärdena för ytskiktet har sorterats så att områdena lagts på kartan från det största området till det minsta. Det här gör att användare kan välja de minsta områdena. Annars hade de varit under större områden som överlappar dem.

Data

Det här exemplet använder en enkel datauppsättning som är inline i Skriptredigeraren.

[Cities]:

LOAD * inline

[

City

Edmonton,Canada;

Victoria,Canada;

Winnipeg,Canada;

Fredericton,Canada;

St. John's,Canada;

Halifax,Canada;

Toronto,Canada;

Charlottetown,Canada;

Quebec City,Canada;

Regina,Canada;

Whitehorse,Canada;

Iqaluit,Canada;

Yellowknife,Canada;

]

(delimiter is ';');

Så här bygger jag detta

 1. Lägg till data i Skriptredigeraren.
 2. Lägg till följande travelArea-skript:

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="60",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="50",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="40",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="30",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="20",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

 3. Ladda data.
 4. I arkvyn lägger du till fältet Kostnad som en huvuddimension med namnet Kostnad. Tilldela dessa färger följande värden:

  • 10: 0096ff
  • 20: 40ff0c
  • 30: faff09
  • 40: ee8a03
  • 50: ff020d
  • 60: c100ff
 5. Lägg till en karta.
 6. Lägg till ett punktskikt med Stad som dimension. Ställ in följande egenskaper:

  • För Färg ställer du in färgen till #f8981d.
 7. Lägg till ett ytskikt med TravelArea som dimension. Ställ in följande egenskaper:

  • För Dimensioner ändrar du Etikett till Reseområde.
  • Gör följande för Färger
   • Färg Efter dimension genom att använda huvuddimensionen Kostnad och aktivera Biblioteksfärger.
   • Ställ in Konturfärg till 000000.
   • Ställ in Ogenomskinlighet till 50 %.
  • För Sortering ställer du in Reseområde att sorteras numeriskt i fallande ordning.
 8. Centrera regionen på kartan och ställ sedan in Begränsa panoreringsnavigeringen som Anpassad och klicka på Ange panoreringsgränser.