Przeskocz do zawartości głównej

Sposób wykonania: Nakładające się obszary podróży

NA TEJ STRONIE

Sposób wykonania: Nakładające się obszary podróży

W jednym polu można wygenerować wiele obszarów podróży i użyć ich na warstwie obszaru. Na przykład możesz chcieć zobaczyć przyrostowy wzrost obszarów podróży dla pojedynczego punktu.

W tym przykładzie dodano mapę z 60-minutowym obszarem podróży dla stolic kanadyjskich prowincji i terytoriów z 10-minutowymi przyrostami

Example map displaying only highlight points for each Canadian capital

Mapa zawierająca 60-minutowe obszary podróży dla stolic kanadyjskich prowincji i terytoriów

Gdy klikniesz punkt miasta, mapa powiększa się, co ułatwia zobaczenie obszarów podróży dla miasta.

Example zoomed-in view after a point has been selected, displaying more detailed road and travel data

Powiększony widok obszarów podróży Fredericton

Wartości kosztów dla warstwy obszaru zostały posortowane w taki sposób, że obszary są nałożone na mapę od największego do najmniejszego. Umożliwia to użytkownikom wybieranie najmniejszych obszarów, ponieważ w przeciwnym razie nakładałyby się na nie większe obszary.

Dane

W tym przykładzie zastosowano pojedynczy zestaw danych dodany bezpośrednio w edytorze ładowania danych.

[Cities]:

LOAD * inline

[

City

Edmonton,Canada;

Victoria,Canada;

Winnipeg,Canada;

Fredericton,Canada;

St. John's,Canada;

Halifax,Canada;

Toronto,Canada;

Charlottetown,Canada;

Quebec City,Canada;

Regina,Canada;

Whitehorse,Canada;

Iqaluit,Canada;

Yellowknife,Canada;

]

(delimiter is ';');

Sposób tworzenia

 1. Dodaj dane do Edytora ładowania danych.
 2. Dodaj następujący skrypt travelArea:

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="60",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="50",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="40",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="30",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="20",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

   

  Load * Extension

  GeoOperations.ScriptEval('TravelAreas(costValue="10",costUnit="minutes",transportation="car")

  DATASOURCE Cities INTABLE keyField="City", namedPointField="City"', Cities {City});

 3. Załadowanie danych.
 4. W widoku arkusza dodaj pole Cost jako wymiar główny o nazwie Cost. Przypisz te kolory do następujących wartości:

  • 10: 0096ff
  • 20: 40ff0c
  • 30: faff09
  • 40: ee8a03
  • 50: ff020d
  • 60: c100ff
 5. Dodaj mapę.
 6. Dodaj warstwę punktów z City jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:

  • W obszarze Kolor ustaw Kolor na #f8981d.
 7. Dodaj warstwę obszaru z TravelArea jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:

  • W obszarze Wymiary zmień wartość Etykiety na Travel area.
  • W obszarze Kolory wykonaj następujące czynności: 
   • Pokoloruj Według wymiaru przy użyciu wymiaru głównego Cost i włącz Kolory z biblioteki.
   • Ustaw Kolor konturu na 000000.
   • Ustaw Nieprzezroczystość na 50%.
  • W obszarze Sortowanie ustaw sortowanie Travel area numerycznie i malejąco.
 8. Wyśrodkuj region na mapie, a następnie ustaw opcję Ogranicz nawigację z przesuwaniem na wartość Niestandardowy i kliknij polecenie Ustaw limit przesuwania.