Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de kalenderweek die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

WeekStart(date [, period_no[, first_week_day]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de weekstart()-functie

Het voorbeelddiagram toont hoe de weekstart-functie een invoerdatum omzet in een tijdstempel voor de eerste milliseconde van de week waarin de datum voorkomt.

De weekstart()-functie bepaalt welke week de datum in valt. Het retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de eerste milliseconde van die week. De eerste dag van de week wordt bepaald door de omgevingsvariabele FirstWeekDay. Maar dit kan worden vervangen door het first_week_day-argument in de weekstart()-functie.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke first_week_day-waarden zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele.

Wanneer gebruiken

De functie weekstart() wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening het deel van de week wordt gebruikt dat al is geweest. Bijvoorbeeld: het zou kunnen worden gebruikt om het totale salaris te berekenen dat werknemers op een week tot dusver hebben verdiend.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
weekstart('01/12/2013') Retourneert 01/07/2013.
weekstart('01/12/2013', -1 ) Retourneert 11/31/2012.
weekstart('01/12/2013', 0, 1) Retourneert 01/08/2013.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!