Gå till huvudinnehåll

Fält

Fälten innehåller de data som används i Qlik Sense. Fälten kan ses som data som lästs in från laddningsskriptet.

Fälten innehåller ett eller flera värden, så kallade fältvärden, och motsvarar på grundnivå kolumner i en databastabell, men kan även finnas i fler än en tabell. Fältvärden består av numeriska eller alfanumeriska data. När de läses in från ett inläsningsskript kan fälten återges som en tabellvisualisering.

Exempel på data i ett inläsningsskript:

Temp: LOAD * inline [ Customer Product UnitSales UnitPrice Imagine Film 4 16 Imagine Film 10 15 Imagine Shutter 9 9 PhotoInc Shutter 5 10 PhotoInc Lens 2 20 PhotoInc Magnifier 4 25 Gallery Film 8 15 Gallery Lens 7 19 ] (delimiter is ' ');
 

De fält som återges i en datamodellstabell efter att ha läst in data:

Data model table.

Samma fält som kolumner i en tabellvisualisering på ett ark:

Table visualization.

Fält används för att skapa visualiseringar i appark. De läggs till i visualiseringar i arket i redigeringsläge. I ett ark i redigeringsläge är fält tillgängliga från Tillgångar. Mer information finns i Arbeta med ark.