Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Skriptredigeraren

Skapa och kör dataladdningsskript från Skriptredigeraren och skapa kopplingar till datakällor. När du har laddat dina data blir de tillgängliga för analys i appen.

Klicka på Skriptredigeraren under fliken Förbered i navigeringsfältet så öppnas Skriptredigeraren.

Skriptredigeraren

Skriptredigeraren, med öppna datakällor

Skriptredigeraren, med öppna datakällor

Verktygsfält

Verktygsfält med de oftast använda kommandona för Skriptredigeraren.

Mer information om dataladdningsskriptet finns i:

Historik

I Historik kan du visa och hantera tidigare versioner av ditt inläsningsskript.

Hantera historik för laddningsskript

Datakällor

Lägg till data i din app i inläsningsskriptet.

Lägg till data

Du kommer åt datakatalogen under Lägg till data. Datakatalogen gör att du kan ladda data från alla befintliga datauppsättningar som du har åtkomst till. Du kan ladda data från flera datauppsättningar samtidigt med hjälp av datakatalogen.

Ladda data från datakatalogen

Datakopplingar

Under Datakopplingar kan du spara genvägar till de datakällor (databaser eller fjärranslutna dokument) som du använder ofta. Det är också här du startar valet av data att ladda. Dataanslutningar sorteras enligt de utrymmen du har tillgång till.

Mer information finns i Ladda analysdata och Välja data i laddningsskript.

Textredigerare

Du kan skriva och redigera skriptkoden i textredigeraren. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter. Verktygsfältet i textredigeraren innehåller kommandon för Sök och ersätt, Hjälpläge, Ångra och Gör om Det ursprungliga skriptet innehåller vissa färdiga inställningar för regionala variabler, till exempel SET ThousandSep=, som du kan redigera vid behov. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appar och skript.

Mer information om skript finns i Redigera laddningsskript och Översikt över skriptsyntax.

Delavsnitt

Dela upp ditt skript i delar för att göra det lättare att läsa och underhålla. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Mer information finns i Organisera laddningsskript.

Förhandsgranskning

När skriptet har körts antingen med Förhandsgranska data eller Ladda data kan du visa en förhandsgranskning av de laddade tabellerna under Förhandsgranskning.

Förhandsgranskning har tre olika vyer för tabelldata:

 • Tabellvy

 • Listvy

 • Brickvy

Tabellvy

Datavyn visar data i ett tabellformat.

Listvy

Listvyn visar en sammanfattning av information om fälten och deras värden.

Du kan styra vilka kolumner som visas genom att klicka på och välja de önskade kolumnerna. Val överförs inte mellan sessioner. Följande kolumner är tillgängliga:

 • Namn: fältnamn

 • Datatyp typ av data i fältet

 • Distinkta värden: antal distinkta värden i fältet

 • Nullvärden: antal nullvärden i fältet

 • Exempelvärden: urval av exempelvärden från fältet

 • Summa: om fältet är numeriskt, en summa av fältvärdena

 • Min: om fältet är numeriskt, det lägsta värdet

 • Max: om fältet är numeriskt, det högsta värdet

 • Medelvärde: om fältet är numeriskt, medelvärdet

 • Median: om fältet är numeriskt, medianvärdet

 • Systemtaggar: taggar som lagts till i data med Dataprofileringstjänst

 • Standardavvikelse: om fältet är numeriskt, värdenas standardavvikelse

 • Positiva: om fältet är numeriskt, antalet positiva värden

 • Negativa: om fältet är numeriskt, antalet negativa värden

 • Nollvärden: om fältet är numeriskt, antalet nollvärden

 • Tomma strängar: om fältet är ett textfält, antalet tomma strängar

 • Minimilängd: om fältet är ett textfält, antalet tecken i den kortaste strängen

 • Genomsnittslängd: om fältet är ett textfält, genomsnittligt antal tecken per sträng

 • Maximal längd: om fältet är ett textfält, antalet tecken i den längsta strängen

 • Första sorterade värde: första värdet i ett fält, alfabetiskt eller numeriskt

 • Sista sorterade värde: sista värdet i ett fält, alfabetiskt eller numeriskt

 • Numeriska värden: antalet numeriska värden i ett fält

 • Textvärden: antalet textvärden i ett fält

 • Mest frekventa värden: de tre mest återkommande värdena i fältet

 • Frekvensdistribution: om fältet är numeriskt, frekvensdistributionen av värdena

Brickvy

Brickvyn visar tillgängliga fält med en grafisk profil av data. Beroende på värdena i fältet kommer varje bricka att visa en av följande visualiseringar:

 • En lista över de tre högsta distinkta värdena från fältet med varje värdes instanser.

 • Ett areadiagram som visar värdeintervallet med medelvärdet markerat.

Utdata

Utdata visar status för autospara och alla meddelanden som har genererats under skriptexekveringen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!