Gå till huvudinnehåll

Använda Skriptredigeraren

Skapa och kör dataladdningsskript från Skriptredigeraren och skapa kopplingar till datakällor. När du har laddat dina data blir de tillgängliga för analys i appen.

Klicka på Skriptredigeraren under fliken Förbered i navigeringsfältet så öppnas Skriptredigeraren.

Skriptredigeraren

Storytelling view.

Verktygsfält

Verktygsfält med de oftast använda kommandona för Skriptredigeraren.

Mer information om Dataladdningsskript finns i Spara dataladdningsskriptet, Felsökning i dataladdningsskriptet och Köra skriptet för att läsa in data.

Datakopplingar

Under Datakopplingar kan du spara genvägar till de datakällor (databaser eller fjärranslutna dokument) som du använder ofta. Det är också här du startar valet av data att ladda. Dataanslutningar sorteras enligt de utrymmen du har tillgång till.

Mer information finns i Ladda analysdata och Välja data i Skriptredigeraren.

Textredigerare

Du kan skriva och redigera skriptkoden i textredigeraren. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter. Textredigerarens verktygsrad innehåller kommandon för Sök/ersätt, Hjälpläge, Ångra och Gör om. Det ursprungliga skriptet innehåller redan några färdiga inställningar för regionala variabler, till exempel SET ThousandSep=, som du vanligtvis inte behöver redigera.

Mer information om skript finns i Redigera dataladdningsskriptet och Översikt över skriptsyntax.

Delavsnitt

Dela upp ditt skript i delar för att göra det lättare att läsa och underhålla. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Mer information finns i Organisera skriptkoden.

Utdata

Utdata visar status för autospara och alla meddelanden som har genererats under skriptexekveringen.

Snabbstart

Om du vill ladda en fil eller tabeller från en databas utför du följande steg i Dataanslutningar:

  1. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
  2. Data Selection Välja data från kopplingen.