Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie aplikacji

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Tworzenie aplikacji

Aplikacje Qlik Sense to utworzone na podstawie danych aplikacje przeznaczone do określonych zadań. Użytkownicy aplikacji badają dane poprzez wizualizacje wybrane i udoskonalone przez twórców aplikacji.

Aplikacje tworzy się za pomocą trzech podstawowych metod, w zależności od poziomu umiejętności i wymaganych przekształceń danych przy ich przesyłaniu. Opcje od metody podstawowej do zaawansowanej obejmują:

  1. Przesłane raz i nigdy nie modyfikowane.
  2. Modyfikowane ręcznie poprzez Menedżera danych.
  3. Zamienione lub odświeżone nowymi zmianami netto.

Podczas tworzenia aplikacji dodaje się je do przestrzeni. Istnieją dwa rodzaje przestrzeni, w których można tworzyć nowe aplikacje: . Przestrzenie prywatne mają charakter osobisty. Dodanych tam aplikacji i źródeł danych nie można udostępniać innym użytkownikom. Przestrzenie udostępnione służą do współpracy. Możesz tworzyć aplikacje, a inni członkowie przestrzeni udostępnionej będą mieli do nich dostęp. Można także tworzyć aplikacje we współpracy z innymi członkami przestrzeni. Źródła danych w przestrzeniach udostępnionych są udostępniane innym członkom. Po zakończeniu tworzenia aplikacji możesz zaprosić odbiorców aplikacji do swojej przestrzeni udostępnionej lub opublikować aplikację w przestrzeni zarządzanej. Więcej informacji na temat pracy z przestrzeniami udostępnionymi i zarządzanymi zawarto w temacie Praca w przestrzeniach.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Wnioski można wyciągać poprzez stosowanie filtrów i wyborów.

Aplikacja Qlik Sense z zastosowanymi wyborami

Make discoveries by applying selections

Uprawnienia są wymagane do tworzenia i interakcji z aplikacjami. Jeśli funkcjonalność aplikacji nie jest dla Ciebie dostępna, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.

Podstawy

Menedżer danych i Edytor ładowania danych

Menedżer danych pozwala szybko dodawać i przekształcać dane. Umożliwia także powiązanie tabel danych. Edytor ładowania danych używa skryptów do łączenia się ze źródłem danych i pobierania danych.Zob. Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych i Korzystanie z edytora ładowania danych.

Miary

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Zob. Miary i Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Zob. Grupowanie danych z wymiarami i Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Strukturę w swojej aplikacji tworzysz, grupując wizualizacje na arkuszach. Można na przykład stworzyć arkusz dla sprzedaży w Ameryce Północnej i inny arkusz dla Europy. Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy i Qlik Sense — wizualizacje.

Zakładki

Zakładki to skróty do określonego zestawu opcji i rozszerzeń wykresów. Zob. Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków. Zob. Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: