Ana içeriğe geç

Uygulamalar oluşturma

Qlik Sense uygulamaları, verilerle oluşturulan amaca yönelik uygulamalardır. Uygulama kullanıcıları, uygulama geliştiricileri tarafından seçilen ve geliştirilen görselleştirmeler aracılığıyla verileri keşfeder. Uygulamalar, beceri düzeyine ve veri yüklendikten sonra ne kadar veri işlemenin gerekli olduğuna bağlı olarak üç ana yöntemle oluşturulur. Temelden gelişmişe kadar tüm seçenekler şunlardır:

 1. Bir kez yüklenir ve hiç değiştirilmez.
 2. Veri yöneticisi aracılığıyla manuel olarak değiştirilir.
 3. Net yeni değişikliklerle değiştirilir veya yenilenir.

Bir uygulamanın temelini, veri modelini ve komut dosyasını oluşturur. Hesaplamalar ve boyutlar, grafik oluşturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir veri öğeleridir. Sayfalar ve hikayeler, görselleştirmelerinizi görüntüler ve düzenler. Filtreler ve seçimler uygulanarak keşifler yapılabilir.

Seçimler uygulanmış bir Qlik Sense uygulaması

Make discoveries by applying selections

Uygulamalar oluşturmak ve onlarla etkileşim kurmak için izinler gereklidir. Uygulama işlevselliği kullanımınıza açık değilse, uygun izinler için yöneticinizle iletişime geçin.

Temeller

Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yöneticisi hızlıca veri eklemenize ve verileri dönüştürmenize olanak sağlar. Veri tablolarını da ilişkilendirebilirsiniz. Veri yükleme düzenleyicisi, bir veri kaynağına bağlanıp verileri almak için kodları kullanır. Bkz. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme ve Veri yükleme düzenleyicisini kullanma.

Hesaplamalar

Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan hesaplamalardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur. Bkz. Hesaplamalar ve Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmelerde kullanılan alanlardır. Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Bkz. Boyutlarla veri gruplama ve Alanlar.

Yapı ve görseller

Sayfalar

Sayfalar, grafikler ve tablolar gibi veri görselleştirmeleri içerir. Sayfalarda görselleştirmeleri gruplandırarak uygulamanızda yapı oluşturursunuz. Örneğin, Kuzey Amerika satışı için bir sayfanız, Avrupa için de başka bir sayfanız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma ve Qlik Sense görselleştirmeleri.

Seçim İmleri

Yer işaretleri, belirli bir seçim kümesinin ve grafik genişletmesinin kısayollarıdır. Bkz. Seçimler için seçim imi oluşturma.

Hikayeler

Hikayeler, görselleştirmelerin anlık görüntülerini temel alır. Verilerinizi, belirli zamanlarda ve seçim durumlarında anlık görüntüleri birleştirip sizi yeni bilgilere yönlendiren bir hikaye oluşturarak sunarsınız. Bkz. Veri hikayesi anlatımıyla içgörüleri paylaşma.

Bulut hub'ında uygulamalarıyla çalışma

Bulut hub'ına uygulamalar ekleyebilir, uygulamaları düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamalar, Professional rolü olan kullanıcılar tarafından bulut hub'ına eklenebilir. Bulut hub'ı üyeleri, paylaşılan uygulamaları görüntüleyebilir ve bu uygulamalarla etkileşime geçebilir. Uygulama, düzenleme erişimlerinin olduğu paylaşılan alanda olmadığı sürece sayfalar ve hikayeler gibi topluluk içeriğini, paylaşılan uygulamalara ekleyemezler.

Not:

Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde oluşturulan ve bulut hub'ında yayınlanan uygulamalar, bulut hub'ı içinde düzenlenemez veya paylaşılamaz. Bu uygulamaları bulut hub'ında düzenlemek istiyorsanız, uygulamaları QMC'dan dışa aktarmalı ve bulut hub'ına içe aktarmalısınız.

Uygulama geliştirmenin ve bu uygulamaları bulut hub'ınızda paylaşmanın farklı yolları vardır. Örnek bir uygulama yaşam döngüsü şöyledir:

 1. Uygulamanızı bulut hub'ına ekleme

  Yeni bir uygulama oluşturabilir ve bulut hub'ında bunu geliştirebilirsiniz. Bulut hub'ında, şablon olarak kullanmak istediğiniz bir uygulamanız varsa bu uygulamayı çoğaltabilir ve kopyayı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca başka bir Qlik Sense dağıtımından dışa aktarılmış bir uygulamayı içe aktarabilirsiniz.

  Uygulama oluşturma ve veri ekleme

  Uygulamayı iş birliği içinde geliştirmek istiyorsanız paylaşılan bir alana ekleyebilirsiniz. Örnek alanlar iş akışı için bkz. Diğer Qlik Sense kullanıcılarıyla iş birliği yapma.

 2. Veri ekleme ve uygulamanızı geliştirme

  Yeni bir uygulama oluşturduysanız veri kaynakları ekleyebilir, veri modelinizi oluşturabilir ve sonra sayfalar ve hikayeler oluşturabilirsiniz. Uygulama paylaşılan alandaysa alana önceden eklenmiş veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.

  Bir uygulamayı kopyaladıysanız veri kaynaklarını değiştirebilir, veri modelini revize edebilir ve sonra sayfaları ve hikayeleri düzenleyebilirsiniz. Sahibi olmadığınız veri kaynaklarını içeren bir uygulamayı çoğaltırsanız bu kaynakları eklemeniz gerekir.

  Bir uygulamayı yüklediyseniz orijinal veri kaynaklarını uygulamaya tekrar eklemeniz gerekir. Yeni veri kaynakları da ekleyebilir ve içeriği değiştirebilirsiniz.

  Uygulamanızdaki sayfalar ve hikayeler, siz herkese açık yapana kadar özeldir.

 3. Veri yeniden yükleme zamanlaması oluşturma

  Görselleştirmelerinizin en güncel bilgileri yansıttığından emin olmak için verilerinizin zamanlanmış yeniden yüklemelerini oluşturabilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme

 4. Uygulamanızı diğer üyelerle paylaşma

  Uygulamayı paylaşılan bir alana taşıyarak kişisel uygulamanızı bulut hub'ınızın üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Uygulamayı yönetilen bir alanda da yayınlayabilirsiniz.

  Diğer Qlik Sense kullanıcılarıyla iş birliği yapma

 5. Uygulamanızı güncelleme

  Uygulama sahibi olarak, uygulama kullanıcılarınızdan geri bildirim alabilirsiniz. Paylaşılan bir uygulama istendiği zaman güncellenebilir. Üzerinde daha fazla çalışmak için sayfaları ve hikayeleri tekrar özel yapabilirsiniz. Veri modelinde değişiklikler yapabilirsiniz.

 6. Bulut hub'ında bir uygulamayı kullanımdan kaldırma

  Uygulama artık gerekmiyorsa uygulamayı bulut hub'ından silebilirsiniz.

  Uygulamaları silme