Ga naar hoofdinhoud

Apps maken

Qlik Sense-apps zijn applicaties die gemaakt zijn met gegevens en zijn gebouwd voor een specifiek doel. App-gebruikers verkennen de gegevens door middel van de visualisaties die zijn geselecteerd en uitgebreid door app-ontwikkelaars. Apps worden gemaakt met behulp van drie primaire methoden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau en hoeveel gegevensbewerking is vereist voor de gegevenslading. Opties voor basis en geavanceerd zijn:

 1. Eén keer geüpload en nooit gewijzigd.
 2. Handmatig zijn gewijzigd met Gegevensbeheer.
 3. Zijn vervangen door of vernieuwd met nieuwe wijzigingen.

De basis van een app bestaat uit het gegevensmodel en het load-script. Metingen en dimensies zijn herbruikbare gegevensitems waarmee diagrammen worden aangemaakt. Werkbladen en presentaties tonen en organiseren uw visualisaties. Inzichten kunnen worden opgedaan door het toepassen van filters en selecties.

Een Qlik Sense-app met selecties toegepast

Make discoveries by applying selections

Machtigingen zijn vereist voor het maken en gebruiken van apps. Als een app-functionaliteit niet voor u beschikbaar is, neem dan contact op met uw beheerder zodat de specifieke machtigingen aan u kunnen worden toegewezen.

Basis

Gegevensbeheer en Editor voor laden van gegevens

Met het Gegevensbeheer kunt u snel gegevens toevoegen en transformeren. U kunt gegevenstabellen ook koppelen. De Editor voor het laden van gegevens maakt gebruik van scriptcodes om met een gegevensbron te verbinden en de gegevens op te halen. Zie Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer en De editor voor het laden van gegevens gebruiken.

Metingen

Metingen zijn berekeningen die in visualisaties worden gebruikt. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden. Zie Metingen en Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Dimensies

Dimensies zijn velden die in visualisaties worden gebruikt. Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: totale verkoop per land of aantal producten per leverancier. Zie Gegevens groeperen met dimensies en Velden.

Structuur en visuele elementen

Werkbladen

Werkbladen bevatten gegevensvisualisaties, zoals diagrammen en tabellen. U brengt structuur aan in de app door visualisaties te groeperen op werkbladen. Zo heeft u misschien een werkblad voor de verkoop in Noord-Amerika en een ander voor Europa. Ga voor meer informatie naar Een app via werkbladen structureren en Qlik Sense-visualisaties.

Bladwijzers

Bladwijzers zijn sneltoetsen naar een bepaalde verzameling selecties en uitbreidingen van diagrammen. Zie Bladwijzers toevoegen aan selecties.

Presentaties

Presentaties zijn gebaseerd op snapshots van visualisaties. Een presentatie bestaat uit een combinatie van snapshots van gegevens op bepaalde tijden en selecties. Door uw gegevens op deze manier te presenteren komt u tot nieuwe inzichten. Zie Inzichten delen met gegevenspresentaties.

Met apps werken in de cloudhub

U kunt apps toevoegen, bewerken en delen in de cloudhub.

Apps kunnen in de cloudhub worden toegevoegd door gebruikers met een Professional-rol. Cloudhub-leden kunnen gedeelde apps bekijken en gebruiken. Ze kunnen geen community-inhoud zoals werkbladen en presentaties toevoegen aan gedeelde apps, tenzij de app zich in een gedeelde ruimte bevindt waartoe ze toegang hebben voor bewerking.

Opmerking:

Apps die zijn gemaakt in Qlik Sense Enterprise on Windows en gepubliceerd op de cloudhub, kunnen niet worden bewerkt of gedeeld in de cloudhub. Als u deze apps in de cloudhub wilt bewerken, moet u de apps vanuit de QMC exporteren en importeren in de cloudhub.

Er zijn meerdere manieren om apps te ontwikkelen en te delen in uw cloudhub. Dit is een voorbeeld van de levenscyclus van een app:

 1. Voeg uw app toe aan de cloudhub

  U kunt een nieuwe app maken en deze ontwikkelen in de cloudhub. Als u eigenaar bent van een app in de cloudhub en deze wilt gebruiken als template, kunt u de app dupliceren en de kopie bewerken. U kunt ook een app importeren die is geëxporteerd vanuit een andere implementatie van Qlik Sense.

  Apps maken en gegevens toevoegen

  Als u de app samen met anderen wilt ontwikkelen, kunt u de app toevoegen aan een gedeelde ruimte. Zie voor een voorbeeld van een ruimteworkflow Samenwerken met andere Qlik Sense-gebruikers.

 2. Gegevens toevoegen en uw app ontwikkelen

  Als u een nieuwe app hebt gemaakt, kunt u gegevensbronnen toevoegen, uw gegevensmodel bouwen en vervolgens werkbladen en presentaties maken. Als de app in een gedeelde ruimte is, kunt u ook gegevensbronnen gebruiken die al aan de ruimte zijn toegevoegd.

  Als u een app hebt gekopieerd, kunt u de gegevensbronnen wijzigen, het gegevensmodel herzien en vervolgens de werkbladen en presentaties bewerken. Als u een app met gegevensbronnen dupliceert waarvan u niet de eigenaar bent, moet u deze bronnen toevoegen.

  Als u een app hebt geüpload, moet u de oorspronkelijke gegevensbronnen opnieuw aan de app toevoegen. U kunt ook nieuwe gegevensbronnen toevoegen en de inhoud veranderen.

  Uw werkbladen en presentaties zijn privé tot u ze openbaar maakt.

 3. Een planning voor het laden van gegevens maken

  U kunt het herladen van uw app-gegevens plannen om er zeker van te zijn dat uw visualisaties de meest actuele informatie bevatten.

  App-gegevens in de cloudhub laden

 4. Uw app delen met andere leden

  U kunt uw persoonlijke app delen met leden van uw cloudhub door de app naar een gedeelde ruimte te verplaatsen. Bovendien kunt u de app naar een beheerde ruimte publiceren.

  Samenwerken met andere Qlik Sense-gebruikers

 5. Uw app bijwerken

  Als app-eigenaar kunt u feedback ontvangen van uw app-gebruikers. Een gedeelde app kan te allen tijde worden bijgewerkt. U kunt werkbladen en presentaties weer privé maken om er verder aan te werken. U kunt wijzigingen aanbrengen in het gegevensmodel.

 6. Een app verwijderen uit de cloudhub

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

GERELATEERD LESMATERIAAL: