Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken met apps

Qlik Sense-apps zijn applicaties die gemaakt zijn met gegevens en zijn gebouwd voor een specifiek doel. App-gebruikers verkennen de gegevens door middel van de visualisaties die zijn geselecteerd en uitgebreid door app-ontwikkelaars.

Apps worden gemaakt met behulp van drie primaire methoden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau en hoeveel gegevensbewerking is vereist voor de gegevenslading. Opties voor basis en geavanceerd zijn:

  1. Eén keer geüpload en nooit gewijzigd.
  2. Handmatig zijn gewijzigd met Gegevensbeheer.
  3. Zijn vervangen door of vernieuwd met nieuwe wijzigingen.

Wanneer u een app maakt, voegt u deze toe aan een ruimte. Er zijn twee soorten ruimten waarin u nieuwe apps kunt maken: Persoonlijke ruimten zijn privé voor individuele gebruikers. Apps en gegevensbronnen die daar worden toegevoegd, kunnen niet worden gedeeld met andere gebruikers. Gedeelde ruimten zijn bedoeld voor samenwerking. U kunt apps maken en andere leden van een gedeelde ruimte krijgen toegang tot deze apps. U kunt ook samenwerken met andere leden van de ruimte om apps te ontwikkelen. Gegevensbronnen in gedeelde ruimten worden gedeeld met andere leden. Wanneer uw app voltooid is, kunt u de doelgroep voor uw app een uitnodiging sturen voor uw gedeelde ruimte of de app publiceren in een beheerde ruimte. Voor meer informatie over het werken met gedeelde en beheerde ruimten raadpleegt u Werken in ruimten.

De basis van een app bestaat uit het gegevensmodel en het load-script. Metingen en dimensies zijn herbruikbare gegevensitems waarmee diagrammen worden aangemaakt. Werkbladen en presentaties tonen en organiseren uw visualisaties. Inzichten kunnen worden opgedaan door het toepassen van filters en selecties.

Een Qlik Sense-app met selecties toegepast

Kom tot nieuwe inzichten door selecties toe te passen

Machtigingen zijn vereist voor het maken en gebruiken van apps. Als een app-functionaliteit niet voor u beschikbaar is, neem dan contact op met uw beheerder zodat de specifieke machtigingen aan u kunnen worden toegewezen.

Basis

Gegevensbeheer, editor voor laden van gegevens en de gegevenscatalogus

Met het Gegevensbeheer kunt u snel gegevens toevoegen en transformeren. U kunt gegevenstabellen ook koppelen. De Editor voor het laden van gegevens maakt gebruik van scriptcodes om met een gegevensbron te verbinden en de gegevens op te halen. In de gegevenscatalogus kunt u snel alle gegevensverzamelingen bekijken waartoe u toegang hebt. U kunt gegevens uit meerdere bestanden in één keer toevoegen.Zie Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer en De editor voor het laden van gegevens gebruiken.

Metingen

Metingen zijn berekeningen die in visualisaties worden gebruikt. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden. Zie Metingen en Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Dimensies

Dimensies zijn velden die in visualisaties worden gebruikt. Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: totale verkoop per land of aantal producten per leverancier. Zie Gegevens groeperen met dimensies en Velden.

Structuur en visuele elementen

Werkbladen

Werkbladen bevatten gegevensvisualisaties, zoals diagrammen en tabellen. U brengt structuur aan in de app door visualisaties te groeperen op werkbladen. Zo heeft u misschien een werkblad voor de verkoop in Noord-Amerika en een ander voor Europa. Ga voor meer informatie naar Structuring an app using sheets en De juiste visualisatie kiezen.

Bladwijzers

Bladwijzers zijn sneltoetsen naar een bepaalde verzameling selecties en uitbreidingen van diagrammen. Zie .

Presentaties

Presentaties zijn gebaseerd op snapshots van visualisaties. Een presentatie bestaat uit een combinatie van snapshots van gegevens op bepaalde tijden en selecties. Door uw gegevens op deze manier te presenteren komt u tot nieuwe inzichten. Zie Inzichten delen met gegevenspresentaties.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!