Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arbeta i utrymmen

Utrymmen är delar av Qlik Cloud-analys-hubben som används för att både:

  • Utveckla appar tillsammans
  • Styra åtkomst till appar

Du kan hitta dina utrymmen genom att använda listrutan med utrymmen i Katalog. Mer information om de olika avsnitten i utrymmen finns i Navigera bland utrymmen.

Personliga utrymmen

Ditt personliga utrymme är din privata arbetsyta. Du kan inte dela appar från ditt personliga utrymme och andra användare kan inte samarbeta med dig. Användare med rollen Private Analytics Content Creator kan skapa analysinnehåll i personliga utrymmen.

Delade utrymmen

Delade utrymmen används för att utveckla appar tillsammans och dela dem med andra användare i utrymmet. En arbetsgrupp kan ha ett delat utrymme där de kan utveckla och använda sina egna appar utan att andra ser.

Huvud- och analysadministratörer och användare med rollen Shared Space Creator kan skapa delade utrymmen.

Arbeta i delade utrymmen

Hanterade utrymmen

Hanterade utrymmen används för att ge styrd åtkomst till appar med strikt kontroll av åtkomsten till både appen och dess data. I ett hanterat utrymme kan apparna bara öppnas av utrymmets ägare och de avsedda appkonsumenterna. Inga andra användare kan öppna apparna i det hanterade utrymmet om de inte har fått behörighet.

Anteckning om informationHanterade utrymmen är inte tillgängliga i Qlik Sense Business eller Qlik Cloud-analys standard.

Apparna i hanterade utrymmen utvecklas i personliga eller delade utrymmen och publiceras sedan i det hanterade utrymmet. Bara medlemmar som har behörigheten Kan publicera i det hanterade utrymmet kan publicera.

Huvud- och analysadministratörer och användare med rollen Managed Space Creator kan skapa hanterade utrymmen.

Arbeta i hanterade utrymmen

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i din Qlik Cloud-klientorganisation som används för att skapa och lagra dataprojekt i Qlik Cloud-dataintegrering.

Arbeta i utrymmen i Qlik Cloud Data Integration

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!