Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie map drzewa

Na mapach drzew prezentowane są dane hierarchiczne, które są przedstawiane w postaci zagnieżdżonych prostokątów, czyli mniejszych prostokątów w większym prostokącie.

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć mapę drzewa.

 1. W arkuszu kliknij , aby dodać nową wizualizację.
 2. W obszarze Wizualizacje wybierz pozycję Mapa drzewa.
 3. Kliknij Dodaj i wybierz pole lub wymiar główny. To powinien być najwyższy poziom w hierarchii. Będzie on wyświetlany jako główna grupa na wykresie.
 4. Opcjonalnie kliknij Dodaj i wybierz pole lub wymiar główny, aby ustawić prostokąty w grupie. Jeśli dodasz trzeci wymiar, będzie on używany jako drugi poziom grupowania.
 5. Opcjonalnie kliknij Dodaj i wybierz trzecie pole lub wymiar główny, aby zdefiniować prostokąty.
 6. Kliknij Dodaj i wybierz miarę lub miarę główną, aby zdefiniować rozmiar prostokątów.

Na mapie drzewa potrzeba co najmniej jednego wymiaru i jednej miary, ale w celu pełnego wykorzystania mapy drzewa preferowane są dwa lub trzy wymiary. Może istnieć tylko jedna miara, ale nawet 15 wymiarów. Nie zalecamy używania więcej niż trzech wymiarów, ponieważ mapa drzewa może stać się trudna do kontrolowania.

Po utworzeniu mapy drzewa konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Ustawianie stylu mapy drzewa. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ustawianie stylu mapy drzewa

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 5. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i wszelkie inne dostępne właściwości następujących elementów tekstowych:

  • Etykiety nagłówka: nadaj styl etykietom nagłówków. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.

  • Etykiety liści: nadaj styl elementom liści.

  • Tytuł legendy: Nadaj styl tytułowi legendy. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
  • Etykiety legendy: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.

Dostosowywanie tła

Możesz dostosować tło ogólne i tło obszaru nagłówka. Tło ogólne można ustawić według koloru i grafiki, podczas gdy tło obszaru nagłówka można ustawić na jeden kolor.

W panelu stylów możesz skonfigurować opcje tła.

Ustawianie tła ogólnego

Tło ogólne wykresu obejmuje obszar tytułowy, a także sam wykres, który może być częściowo zasłonięty nagłówkiem.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie tła nagłówka

Obszar nagłówka to ramka przypominająca gałąź i otaczająca hierarchię prostokątów po dodaniu do wykresu co najmniej dwóch wymiarów.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Wykres panelu stylów wybierz kolor tła w obszarze Kolor tła nagłówka.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!