Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tekst- en afbeeldingsobjecten maken

Het tekst- en afbeeldingsobject is een aanvulling op andere visualisaties waarmee u tekst en afbeeldingen, koppelingen en metingen kunt toevoegen.

U kunt de tekst opmaken en een kleur geven en de alinea's uitlijnen. De achtergrondafbeelding heeft verschillende opties voor het formaat en de positie. U kunt ook het responsief gedrag voor tekst en afbeeldingen instellen.

Informatie

De tekst- en beeldvisualisatie is alleen beschikbaar in de geavanceerde bewerkingsmodus.

U kunt een tekst- en afbeeldingsdiagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Sleep in de geavanceerde bewerkingsmodus een leeg tekst- en afbeeldingsdiagram naar het werkblad vanuit het bedrijfsmiddelenvenster.
 2. Klik op het tekst- en afbeeldingsdiagram om de werkbalk voor bewerken te openen.

 3. Tekst, afbeeldingen, hyperlinks of metingen toevoegen aan en opmaken in het tekst- en afbeeldingsdiagram.

TipAls u dubbelklikt op een tekst- en afbeeldingsdiagram in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt dit onmiddellijk toegevoegd aan het werkblad.

De stijl van het tekst- en afbeeldingsobject aanpassen

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

In een tekst- en afbeeldingsobject kunt u tevens een achtergrondafbeelding instellen buiten het stijlvenster. Als een achtergrondafbeelding op deze manier wordt ingesteld, worden er geen aanpassingen aan de achtergrond die u in de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, uitgesloten of ongedaan gemaakt.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Schakel bij Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding gebruiken in en uit.

 4. Voeg een afbeelding toe uit uw mediabibliotheek. U kunt kiezen uit een aantal grootte- en positie-opties.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 5. Selecteer een kleur voor de rand.

 6. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 7. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Een koppeling maken

U kunt een stuk tekst bewerken en deze gebruiken voor een koppeling.

Als u geen prefix toevoegt, wordt automatisch http:// toegevoegd, omdat ervan uit wordt gegaan dat u een webadres toevoegt.

Doe het volgende:

 1. Selecteer de tekst die u voor de koppeling wilt gebruiken.

 2. Klik op de werkbalk voor bewerken op Gekoppeld object om het dialoogvenster voor koppelingen te openen.

 3. Voer het webadres in waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

 4. Klik op Gekoppeld object.

Een koppeling verwijderen

U kunt een koppeling verwijderen uit een tekstsectie.

Doe het volgende:

 1. Klik op de koppeling zodat de cursor zich ergens binnen de koppeling bevindt.

 2. Klik op de werkbalk voor bewerken op Gekoppeld object om het dialoogvenster voor koppelingen te openen.

 3. Klik op Verwijderen.

De koppeling wordt verwijderd, maar de tekst niet.

Een afbeelding toevoegen

U kunt een afbeelding toevoegen via de werkbalk voor bewerken. U kunt een van de standaardafbeeldingen of een eigen afbeelding gebruiken.

 1. Klik op mediabibliotheek op de werkbalk voor bewerken.

  De Mediabibliotheek wordt geopend.

  De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif. U kunt afbeeldingen uploaden in de map In app in de mediabibliotheek.

 2. Klik op een map in de mediabibliotheek, bijvoorbeeld In app of Standaard.
 3. Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen.

 4. Klik op Invoegen.

InformatieIn het eigenschappenvenster kunt u een achtergrondafbeelding toevoegen, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt als u tekst wilt invoegen in de afbeelding. De afbeeldingen die worden toegevoegd via de werkbalk voor bewerken zijn geen achtergrondafbeeldingen.

Een meting toevoegen

U kunt op de volgende manieren een meting toevoegen:

 • Door een veld vanuit het bedrijfsmiddelenvenster te slepen en het als meting toe te voegen.
 • Door een meting vanuit Masteritems te slepen.
 • Door een meting (bestaande of nieuwe) toe te voegen vanuit het eigenschappenvenster.

Bij het bewerken van de meting wordt deze weergegeven als een token, dat in de visualisatie kan worden vormgegeven en verplaatst. U kunt er ook een getalnotatie op toepassen. Als u de editor verlaat, wordt de metingswaarde weergegeven. Waarden die niet kunnen worden geaggregeerd worden weergegeven als een koppelteken (-).

Een meting verwijderen

U kunt op de volgende manieren een meting verwijderen:

 • Plaats de cursor vóór de token en druk op Delete.
 • Plaats de cursor achter de token en druk op Backspace.
 • Klik in het eigenschappenvenster met de rechtermuisknop op de meting en selecteer Verwijderen in het dialoogvenster.
 • Klik in het eigenschappenvenster op de meting en klik op VerwijderenVerwijderen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!