Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie obiektów typu Tekst i grafika

Obiekt typu Tekst i grafika uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar.

Tekst można formatować i kolorować, a akapity wyrównywać. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania. Dla tekstu i grafiki można również ustawić działanie z odpowiedzią.

Informacja

Funkcja Tekst i wizualizacja obrazu jest dostępna tylko w zaawansowanym trybie edycji.

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację typu tekst i grafika.

 1. Z panelu zasobów w zaawansowanym trybie edycji przeciągnij pusty wykres typu Tekst i grafika do arkusza.
 2. Kliknij wykres typu Tekst i grafika, aby otworzyć pasek narzędzi edycji.

 3. Dodaj i sformatuj tekst, grafikę, hiperłącza lub miary na wykresie typu Tekst i grafika.

WskazówkaJeśli dwukrotnie klikniesz wykres typu Tekst i grafika w panelu zasobów, zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

Nadawanie stylu obiektowi Tekst i grafika

Po włączeniu Opcji zaawansowanych dostępnych jest wiele opcji stylu w obszarze Wygląd w panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

W obiekcie typu tekst i grafika można również ustawić obraz tła poza panelem stylów. Ustawienie obrazu tła w ten sposób nie wyklucza ani nie neguje żadnych modyfikacji tła wprowadzonych w powyższej procedurze.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze Grafika tła włącz opcję Użyj grafiki tła.

 4. Dodaj grafikę z biblioteki multimediów. Możesz wybierać spośród różnych opcji rozmiaru i położenia.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 3. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 4. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 5. Wybierz kolor obramowania.

 6. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 7. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Tworzenie łącza

Do zaznaczonego fragmentu tekstu można dodać łącze.

W razie braku prefiksu zostanie automatycznie dodany prefiks http:// dla adresu internetowego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego będzie dodawane łącze.

 2. Kliknij przycisk Obiekt powiązany na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Wprowadź adres internetowy, do którego będzie prowadzić łącze.

 4. Kliknij Obiekt powiązany.

Usuwanie łącza

Z fragmentu tekstu można usunąć łącze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.

 2. Kliknij przycisk Obiekt powiązany na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.

 3. Kliknij Usuń.

Łącze zostanie usunięte, ale sam tekst pozostanie bez zmian.

Dodawanie grafiki

Grafiki można dodawać z paska narzędzi edycji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

 1. Kliknij przycisk biblioteka multimediów na pasku narzędzi edycji.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

  Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów.

 2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.
 3. Wybierz grafikę, która będzie dodawana.

 4. Kliknij polecenie Wstaw.

InformacjaW panelu właściwości można dodać grafikę tła, używaną na przykład przy wstawianiu tekstu na grafice. Grafiki dodawane za pośrednictwem paska narzędzi edycji nie są grafikami tła.

Dodawanie miary

Dostępne są następujące sposoby dodawania miary:

 • przeciągnięcie pola z panelu zasobów i dodanie go jako miary,
 • przeciągnięcie miary z sekcji Elementy główne,
 • dodanie istniejącej lub nowej miary z panelu właściwości.

Podczas edytowania miara jest wyświetlana jako symbol, którego styl i pozycję na wizualizacji można zmieniać. Można też stosować do niego formatowanie liczb. Po opuszczeniu edytora wyświetlana jest wartość miary. Jeśli wartości nie da się zagregować, w jej miejsce wyświetlany jest myślnik (-).

Usuwanie miary

Dostępne są następujące sposoby usuwania miary:

 • ustaw kursor przed symbolem miary i naciśnij klawisz Delete;
 • ustaw kursor za symbolem miary i naciśnij klawisz Backspace;
 • W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz polecenie Usuń w oknie dialogowym.
 • w panelu właściwości kliknij miarę, a następnie kliknij polecenie UsuńUsuń.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!