Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düğme oluşturma

Düğmeleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar ekleme

 • Verileri yeniden yükleme

Bilgi notu

Düğmeler yalnızca gelişmiş düzenleme modunda eklenebilir.

Düzenlediğiniz sayfada bir düğme oluşturabilirsiniz. Bu, bir seçim yapan ve sonra başka bir sayfaya giden bir düğmenin nasıl oluşturulacağını gösterir. Yalnızca işlemi uygulayan veya yalnızca gezinti gerçekleştiren bir düğme de oluşturulabilir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.
 2. Grafikler altındaki Varlık panelinden bir Button nesnesini sayfaya sürükleyin.
 3. Özellikler panelinde Actions bölümünde Add action öğesine tıklayın.
 4. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

  Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, Alandan değerler seç işlemi için bir alan ve alanda hangi değerin seçileceğini belirlemeniz gerekir.

 5. Gezinti bölümünde hangi gezinti seçeneğinin kullanılacağını seçin. Başka bir sayfaya, hikayeye veya web sitesine gidebilirsiniz.
 6. Özellikler panelinde General bölümündeki Label seçeneğinde düğmenin etiketini ayarlayın.

Şimdi bir veri seçimi yapan ve sonra seçtiğiniz uygulamadaki yere giden bir düğmeniz olacaktır.

İşlemi ayarlama

Düğmeye tıklandığında gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

İşlemler, Actions bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Sürükleyerek bir işlemin sırasını değiştirebilirsiniz.

İpucu notuDüğmenin yalnızca gezinti gerçekleştirmesini istiyorsanız bir işlem eklemeniz gerekmez.

Seçim imi uygula

Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.

Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bilgi notuAlanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

 • Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, ='=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'.
 • Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?,^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.

Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seçimine geç

Geçerli seçim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seçimler ekleyen bir seçim arasında geçiş yapacak şekilde düğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir değer listesi tanımlamak istiyorsanız (A|B) biçimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seçilecek değerlerdir.

Değişken değerini ayarla

Bir değişkene değer atayabilirsiniz.

Verileri yeniden yükleme

Verileri yeniden yüklemek için yükleme komut dosyasını çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca Kısmi yeniden yükleme'yi de seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kısmi yeniden yükleme.

Dinamik görünümleri yenile

Geçerli seçime göre sayfadaki tüm dinamik nesnelerin görüntülerini yeniler.

Otomasyonu yürüt

Sayfadan Qlik Application Automation ile oluşturulan otomasyonlarınızı yürütebilirsiniz. Uygulamada yapılan seçimleri otomasyona dahil edebilirsiniz. Düğmeyi tüm kullanıcıların veya yalnızca otomasyona erişimi olan kullanıcıların kullanabileceğini de belirleyebilirsiniz. Otomasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Application Automation.

Uyarı notuOtomasyonu yürüt, Çalıştırma modu: tetiklendi'yi kullandığında sayfaya ve düğmeye erişimi olan herkes düğmeyi kullanarak otomasyonu çalıştırabilir. Düğmeye tıklandığında, otomasyonun Yürütme Belirteci, tarayıcı geliştirici konsolunda tarayıcının ağ trafiğinde görünür hâlde olur. Bu belirteç yalnızca ilgili otomasyonu çalıştırmak üzere kullanılabilir ve diğer otomasyonlar veya diğer API'ler için kullanılamaz. Bununla birlikte bir kullanıcı, düğme aracılığıyla oluşturulandan farklı bir yük ile otomasyonu çalıştırmak için bu belirteci kullanabilir.
Uyarı notuOtomasyonu yürüt, düğmeye tıklayan kullanıcının kimlik bilgileri yerine otomasyon sahibinin kimlik bilgilerini kullanarak çalışır. Bölüm erişimini kullanan uygulamalar için bu, düğmeye tıklayan kullanıcının bölüm erişim kurallarında erişim sağlayamadığı verileri ortaya çıkarabilir.

Aktif zeka öğreticisi (yalnızca İngilizce) ile bir düğmeyi bir otomasyona bağlamayı öğrenin.

Otomasyonları yürüt sınırlamaları

Otomasyonları yürüt için aşağıdaki sınırlamalar vardır:

 • Otomasyon bölümünde seçim için maksimum 100 otomasyon gösterilebilir. 100'den fazla otomasyona erişiminiz varsa ve istediğiniz otomasyonu bulamıyorsanız otomasyon kimliğini kullanabilirsiniz. Otomasyon kimliği, /edit veya /history öncesinde, URL'deki /editor/ sonrasında yer alan segmenttedir.

  Örneğin, qlik.com/automations/editor/6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0/edit?resourceName=Active%20Intelligence içinde, otomasyon kimliği 6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0 olur.

 • Otomasyon yürüt kullanan düğmeler Qlik Sense Mobile içinde desteklenmez.

 • Qlik Raporlama blokları içeren bir otomasyonu çalıştırmak için Otomasyonu yürüt özelliği kullanıldığında, seçimler otomasyondaki rapora geçirilmez. Qlik Application Automation öğesinin oturum durumu, Qlik Raporlama Hizmeti öğesine geçirilen rapor oluşturma tanımına aktarılamaz. Sonuç olarak, rapor oluşturma ve veriler seçimleri yansıtmaz.

  Uyarı notuBölüm erişimi kullanan uygulamalar için otomatik raporlar, raporu tetikleyen kullanıcı yerine otomasyon sahibinin kimlik bilgileri kullanılarak çalıştırılır. Bu, kullanıcıların uygulama bölümü erişim kurallarında erişim sağlayamadığı verileri açığa çıkarabilir.
 • Otomasyonu yürüt, ekli düğmeler için desteklenmez.

 • Düğme ile tetiklenen otomasyonun çalışması 10 dakikadan uzun sürerse otomasyon tamamlandığında bildirim gönderilmez.

Gezinti

Düğmeye tıklandığında başka bir sayfaya mı, hikayeye mi yoksa web sitesine mi gidileceğini seçebilirsiniz. Basit bir gezinti düğmesi oluşturmak istiyorsanız bir işlem belirtmeniz gerekmez. Bir düğmenin aynı anda yalnızca bir gezinti seçeneği olabilir.

Bilgi notuHikayelerde gezinti desteklenmez.

Sonraki sayfaya git

Sıradaki sonraki sayfaya geç.

Önceki sayfaya git

Sıradaki önceki sayfaya git.

Son sayfaya git

Son sayfaya git.

İlk sayfaya git

İlk sayfaya git.

Sayfaya git

Belirli bir sayfaya git. İstenen sayfanın adını girin veya listeden seçin.

Sayfa kimliğiyle belirlenen sayfaya git

Belirli bir sayfaya git. İstenen sayfanın kimliğini girin. Sayfa açıkken tarayıcının URL'sinde sayfanın kimliğini bulabilirsiniz. /sheet/ bölümünden sonra gelir ve sonrasında da / yer alır.

Örnek: Sayfa URL'si

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Bu örnekte sayfanın kimliği 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 şeklindedir.

Hikayeye git

Belirli bir hikayeye git. İstenen hikayenin adını girin veya listeden seçin.

Web sitesi veya e-posta açın

Belirli bir Web sitesini veya e-posta istemcisini aç. Gidilecek URL 'yi girin. İsteğe bağlı olarak, web sitesinin veya e-posta istemcisinin aynı pencerede açılması için Aynı pencerede aç'ı seçin.

İsteğe bağlı uygulama oluştur

Geçerli seçime bağlı olarak isteğe bağlı bir uygulama oluşturur. İsteğe bağlı bir uygulama gezinti bağlantısı seçmelisiniz (bkz. İsteğe bağlı uygulama oluşturma). Uygulama oluşturulurken uygulamanın durumu görüntülenir.

Uygulama zinciri oluşturma

Mevcut başka bir uygulamayı geçerli seçim uygulanmış olarak açabilirsiniz. Uygulama kimliğine göre açmak istediğiniz uygulamayı belirtin. İsteğe bağlı olarak sayfa kimliği ile bir sayfayı ve yeni uygulamanın aynı pencerede mi açılmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

Bilgi notuUygulamalar, Qlik Sense Mobile SaaS içinde her zaman aynı pencerede açılır.

Düğmeye stil verme

Gelişmiş seçenekler açıkken, özellikler panelindeki Görünüm altında çeşitli stil seçenekleri mevcuttur.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.

Simge ekleme

GörünümSimge altında düğmeye bir simge ekleyebilirsiniz. Bir dizi ön ayar seçeneği arasından seçim yapın.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster ayarını kapalı olarak değiştirin.

Ayrıca, düğme Etiketi için metni ayarlayabilirsiniz.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 2. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 3. Grafik sekmesinde, Etiket düğmesi için metin özelliklerini ayarlayın. Yazı tipini, vurgu stilini, metin hizalamasını, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın.

  Ayrıca, Düzen davranışı altında bu etiket ile ilgili olarak çeşitli metin düzeni seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

  • Uyumlu: Etiket'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, düğme boyutu ve metin uzunluğuna bağlı olarak ek metin boyutu ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Ayarlamalar, tüm metin içeriğini düğmeye sığdıracak şekilde yapılır.

  • Sıvı: Etiket'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, ek metin boyutu ayarlamalarını yalnızca düğme boyutuna göre uygulayabilirsiniz. Metnin bu şekilde yeniden ölçeklendirilmesi metin uzunluğuyla ilgili değildir. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.

  • Sabit: Etiket'in yazı tipi boyutunu piksel cinsinden ayarlayabilirsiniz. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.

Arka planı özelleştirme

Genel arka planının yanı sıra düğmenin kendisinin arka planını da özelleştirebilirsiniz. Her birinin arka planını bir renge veya resme ayarlayabilirsiniz. Arka plan seçenekleri, özellikler panelinde GörünümSunum'u genişletip Stil seçeneğine tıklayarak yapılandırılabilir.

Genel arka planı ayarlama

Düğmenin genel arka planı, düğmenin kendisi tarafından kısmen kaplanan başlık alanının yanı sıra grafiğin kendisini de kapsar.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Düğmenin arka planını ayarlama

Düğmenin arka planı, kullanıcının eylemi gerçekleştirmek için üzerine tıklayabileceği kısmı da kapsar.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Grafik sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ayarlama

Düğmenin kenarlığını ayarlayabilirsiniz.

 1. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 2. Grafik sekmesindeki Kenarlık altında, düğmede görüntülemek için kenarlığı Açık olarak ayarlayın.

 3. Köşe yarıçapı ve genişliğini ayarlayın.

 4. Tek bir renk olarak veya bir ifade ile kenarlığın rengini ayarlayın.

Düğmeyi devre dışı bırakma ve etkinleştirme

Grafiği etkinleştir bölümünden bir hesaplama koşulu belirleyerek grafiği etkinleştirebilirsiniz. Koşulun sonucu 0 olursa düğme devre dışı bırakılır.

Dashboard bundle içinde Button for navigation öğesinden dönüştürme

Mevcut bir Button for navigation denetimini düğmeye dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme yapılırken bazı sınırlamalar vardır.

 • Düzenleme moduna geçmeye yönelik gezinti seçeneği (Switch to edit mode) desteklenmez.
 • Bir değer seçme ve alanı kilitleme işlemi (Select a value and lock field) desteklenmez. Bu, iki ardışık işleme dönüştürülür: Bir alandaki tüm değerleri seç ve Belirli bir alanı kilitle.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!