Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Knoppen maken

U kunt knoppen voor het volgende gebruiken:

 • snelle koppelingen toe te voegen voor eenvoudige selectie en navigatie in uw app

 • gegevens te laden

Informatie

Knoppen kunnen alleen worden toegevoegd in de geavanceerde bewerkingsmodus.

U kunt een knop maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. Dit laat zien hoe u een knop maakt die een selectie maakt en vervolgens naar een ander werkblad navigeert. Het is ook mogelijk een knop te maken die alleen de actie uitvoert of die navigeert.

 1. Klik op Geavanceerde opties.
 2. Sleep een object voor Button vanuit het bedrijfsmiddelenvenster onder Diagrammen naar het werkblad.
 3. Klik op Add action (Toevoegen) onder Actions (Inhoud) in het eigenschappenvenster.
 4. Selecteer de actie die u wilt gebruiken.

  Voor bepaalde acties moet u details invoeren. Voor de actie Waarden selecteren in een veld bijvoorbeeld, moet u een veld selecteren en welke waarde er moet worden geselecteerd in het veld.

 5. Selecteer welke navigatieoptie wordt gebruikt onder Navigatie. U kunt navigeren naar een ander werkblad, een presentatie of een website.
 6. Stel onder General in het venster Eigenschappen in Label het label van de knop in.

U hebt nu een knop die een gegevensselectie maakt en vervolgens navigeert naar de plaats in de app die u hebt geselecteerd.

De actie instellen

U kunt een of meer acties toevoegen die moeten worden uitgevoerd wanneer er op de knop wordt geklikt. Voor bepaalde acties moet u details invoeren.

De acties worden uitgevoerd in de volgorde zoals ze verschijnen in de lijst in Actions. U kunt de volgorde van een actie wijzigen door die te slepen.

TipU hoeft geen actie toe te voegen als u alleen wilt dat de knop navigeert.

Bladwijzer toepassen

U kunt de selectie toepassen die is gedefinieerd in een bladwijzer die u kiest.

Alle selecties wissen

U kunt alle selecties in de app wissen. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Selecties in andere velden wissen

U kunt selecties wissen in alle velden behalve het veld dat u opgeeft. U kunt vergrendelde selecties overschrijven.

Vooruitgaan in uw selecties

U kunt één stap vooruitgaan in uw selectiegeschiedenis.

Teruggaan in uw selecties

U kunt één stap teruggaan in uw selectiegeschiedenis.

Selecties in veld wissen

U kunt alle selecties in een veld dat u opgeeft, wissen.

Alle selecties vergrendelen

U kunt alle selecties in de app vergrendelen.

Specifiek veld vergrendelen

U kunt selecties vergrendelen in een veld dat u opgeeft.

Alle selecties ontgrendelen

U kunt alle selecties in de app ontgrendelen.

Specifiek veld ontgrendelen

U kunt selecties ontgrendelen in een veld dat u opgeeft.

Alle waarden in een veld selecteren

U kunt alle waarden selecteren in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Waarden in een veld selecteren

U kunt een lijst met waarden selecteren in een veld dat u opgeeft. De waarden die moeten worden geselecteerd, moeten worden gescheiden met een puntkomma. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

InformatieHet is niet mogelijk om velden van het gegevenstype datum, tijdstempel of geld te gebruiken.

Waarden selecteren die overeenkomen met de zoekcriteria

U kunt alle waarden selecteren die overeenkomen met de zoekresultaten van de zoekcriteria die u hebt opgegeven. U moet de zoekresultaten als een tekenreeks opgeven. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

 • Als u een uitdrukking wilt gebruiken, moet u deze tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, bijvoorbeeld, ='=Sum([Sales Amount]) > 200000'.
 • Als u naar een deel van een tekenreeks wilt zoeken, gebruikt u jokertekens (*, ?,^). Als u geen jokertekens gebruikt, worden alleen tekenreeksen geselecteerd die exact overeenkomen.

Alternatieven selecteren

Selecteer alle alternatieve waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Uitgesloten selecteren

Selecteer alle uitgesloten waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Mogelijke waarden in een veld selecteren

Selecteer alle mogelijke waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Veldselectie in-/uitschakelen

U kunt de knop instellen dat die schakelt tussen de huidige selectie en een selectie die selecties toevoegt die zijn gespecificeerd door een zoekreeks. U kunt jokertekens gebruiken in de zoekreeks. Als u een lijst met waarden wilt opgeven, moet u de indeling (A|B)gebruiken, waar A en B de te selecteren waarden zijn.

Waarde van variabele instellen

U kunt een waarde toekennen aan een variabele.

Gegevens laden

U kunt load-script uitvoeren om gegevens te laden.

U kunt ook Gedeeltelijke lading selecteren. Ga voor meer informatie naar Gedeeltelijke lading.

Dynamische weergaven vernieuwen

Vernieuwt de weergaven van alle dynamische objecten op het werkblad op basis van de huidige selectie.

Automatisering uitvoeren

U kunt uw automatisering die u hebt gemaakt met Qlik Application Automation vanuit het werkblad uitvoeren. In de automatisering kunt u selecties opnemen die u in de app hebt gemaakt. U kunt ook instellen of een gebruiker de knop kan gebruiken of dat alleen gebruikers met toegang tot de automatisering dit kunnen. Voor meer informatie over automatiseringen gaat u naar Qlik Application Automation.

WaarschuwingAls Automatisering gebruiken Uitvoeringsmodus: geactiveerd gebruikt, kan iedereen met toegang tot het werkblad en de knop de automatisering uitvoeren met behulp van de knop. Wanneer er op de knop is geklikt, wordt het uitvoeringstoken van de automatisering zichtbaar in het netwerkverkeer van de browser in de browserontwikkelaarsconsole. Dit token kan alleen worden gebruikt om deze automatisering uit te voeren en wordt niet gebruikt voor andere automatiseringen of andere API's. Een gebruiker kan dit token gebruiken om de automatisering met een andere nettolading uit te voeren dan de automatisering die wordt gemaakt via de knop.
WaarschuwingAutomatisering uitvoeren wordt uitgevoerd met de referenties van de eigenaar van de automatisering in plaats van de referenties van de gebruiker die op de knop heeft geklikt. Bij apps die gebruikmaken van sectietoegang kunnen er gegevens zichtbaar worden voor de gebruiker die op de knop heeft gedrukt waartoe hij of zij anders geen toegang toe heeft op basis van de regels voor sectietoegang.

Leer hoe u een knop koppelt aan een verbinding met de zelfstudie Active intelligence (alleen in het Engels).

Beperkingen voor Automatisering uitvoeren

Voor automatisering uitvoeren gelden de volgende beperkingen:

 • Er kunnen onder Automatisering maximaal 100 automatiseringen worden getoond voor selectie. Als u toegang hebt tot meer dan 100 automatiseringen en de gewenste automatisering niet kunt vinden, kunt u automatiserings-id gebruiken. De automatiserings-id bevindt zich in het segment na /editor/ in de URL voorafgaand aan /edit of /history.

  Bijvoorbeeld in qlik.com/automations/editor/6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0/edit?resourceName=Active%20Intelligence is de automatiserings-id 6c201b49-cz2e-00dc-8040-464ca41457b0.

 • Knoppen die Automatisering uitvoeren gebruiken, worden niet ondersteund in Qlik Sense Mobile.

 • Als u Automatisering uitvoeren gebruikt om een automatisering met Qlik-rapportageblokken uit te voeren, worden selecties niet via het rapport in de automatisering doorgegeven. De sessiestatus van Qlik Application Automation kan niet worden doorgegeven aan de definitie van de rapportsamenstelling die via de Qlik Reporting Service wordt doorgegeven. Hierdoor bevatten de rapportsamenstelling en de gegevens niet dezelfde selecties.

  WaarschuwingBij apps die gebruikmaken van sectietoegang worden geautomatiseerde rapporten uitgevoerd met de referenties van de eigenaar van de automatisering en hoeft de gebruiker het rapport niet te activeren. Hierdoor kunnen gegevens zichtbaar worden voor gebruikers die hiertoe geen toegang zouden hebben op basis van de sectietoegangsregels van de app.
 • De functie Automatisering uitvoeren wordt niet ondersteund door ingesloten knoppen.

 • Als het langer dan 10 minuten duurt voordat de automatisering door de knop wordt geactiveerd, wordt er geen melding verzonden als de automatisering is voltooid.

Navigatie

U kunt ervoor kiezen naar een ander werkblad, een presentatie of een website te navigeren wanneer op de knop wordt geklikt. U hoeft geen actie op te geven als u een eenvoudige navigatieknop wilt maken. Een knop kan maar één navigatieoptie tegelijkertijd hebben.

InformatieNavigatie wordt niet ondersteund in presentaties.

Ga naar volgende werkblad

Navigeer opeenvolgend naar het volgende werkblad.

Ga naar vorige werkblad

Navigeer opeenvolgend naar het vorige werkblad.

Ga naar laatste werkblad

Navigeer naar het vorige werkblad.

Ga naar eerste werkblad

Navigeer naar het eerste werkblad.

Ga naar werkblad

Navigeer naar een specifiek werkblad. Voer de naam in van het gewenste werkblad of selecteer deze in de lijst.

Ga naar werkblad gedefinieerd door werkblad-id

Navigeer naar een specifiek werkblad. Voer de werkblad-ID van het gewenste werkblad in. U kunt het ID van een werkblad vinden in de URL van de browser als het werkblad open staat. Het werkblad-ID volgt na /sheet/ gevolgd door /.

Voorbeeld: Werkblad-URL

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

De ID van het blad is in dit voorbeeld 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531.

Ga naar presentatie

Navigeer naar een specifieke presentatie. Voer de naam in van de gewenste presentatie of selecteer deze in de lijst.

Website of e-mail openen

Open een opgegeven website of e-mailclient. Voer de URL in waarnaar u wilt navigeren. U kunt desgewenst In zelfde venster openen selecteren om de website of e-mailclient in hetzelfde venster te openen.

On-demand apps genereren

Maakt een on-demand app op basis van de huidige selectie. U moet een navigatielink voor de on-demand app selecteren (zie Een On-demand-app bouwen). De status van de app wordt weergegeven nadat de app is gemaakt.

Applicaties koppelen

U kunt een andere bestaande app openen met de huidige selectie toegepast. Geef de app-id op voor de app die u wilt openen. U kunt eventueel ook een werkblad opgeven door middel van een werkblad-id en of u de nieuwe app in hetzelfde venster wilt openen.

InformatieApplicaties worden in Qlik Sense Mobile SaaS altijd in hetzelfde venster geopend

Vormgeving van de knop

Als Geavanceerde opties is ingeschakeld, zijn er een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram. U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Een pictogram toevoegen

U kunt een pictogram toevoegen aan de knop onder UiterlijkPictogram. Kies uit een aantal vooraf ingestelde opties.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Als u deze elementen wilt verbergen, schakelt u de instelling Titels weergeven uit.

U kunt ook de tekst voor de knop Label instellen.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 2. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 3. Stel op het tabblad Diagram de teksteigenschappen in voor de knop Label. Stel het lettertype, de nadrukstijl, de tekstuitlijning, de lettergrootte en de kleur in.

  U kunt ook kiezen uit een aantal opties voor tekstlay-out voor dit label onder Lay-outgedrag. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Reageert: U kunt de lettergrootte van het Label aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die worden toegepast op de knopgrootte en tekstlengte. Aanpassingen worden aangebracht zodat alle tekstinhoud in de knop past.

  • Vloeiend: U kunt de lettergrootte van het Label aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die worden toegepast op alleen de knopgrootte. Dit opnieuw schalen van de tekst is onafhankelijk van de tekstlengte. Als de tekst te lang is, wordt aan het einde een ellips ingevoegd.

  • Vast: U kunt de lettergrootte van het Label aanpassen in pixels. Als de tekst te lang is, wordt aan het einde een ellips ingevoegd.

De achtergrond aanpassen

U kunt de algemene achtergrond aanpassen, evenals de achtergrond van de knop zelf. De achtergrond van beide kan worden ingesteld met een kleur of met een afbeelding. Achtergrondopties kunnen worden geconfigureerd door UiterlijkPresentatie uit te vouwen in het eigenschappenvenster en vervolgens te klikken op Stijlen.

De algemene achtergrond instellen

De algemene achtergrond van de knop bevat het titelgebied en het diagram zelf, dat gedeeltelijk bedekt kan zijn door de knop zelf.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster selecteert u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) of stelt u de achtergrond in op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De achtergrond van de knop instellen

De achtergrond van de knop omvat het gedeelte waar de gebruiker op kan klikken om de handeling uit te voeren.

 1. Klik op Geavanceerde opties.

 2. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 3. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 4. Op het tabblad Diagram van het stijlvenster selecteert u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) of stelt u de achtergrond in op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand aanpassen

U kunt de rand van de knop aanpassen.

 1. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 2. Op het tabblad Diagram, onder Rand zet u de rand Aan om deze weer te geven op de knop.

 3. Pas de randomtrek en -breedte aan.

 4. Stel de kleur van de rand in, een enkele kleur of met een expressie.

Inschakelen en uitschakelen van de knop

U kunt een berekeningsvoorwaarde instellen om het diagram mogelijk te maken onder Diagram inschakelen. Als de voorwaarde wordt geëvalueerd als 0, is de knop uitgeschakeld.

Een Button for navigation converteren naar een Dashboard bundle

U kunt een bestaand Button for navigation-besturingselement naar een knop converteren. Voor converteren gelden enkele beperkingen.

 • De navigatieoptie om naar bewerkingsmodus te schakelen (Switch to edit mode), wordt niet ondersteund.
 • De actie om een waarde te selecteren en het veld vervolgens te vergrendelen (Select a value and lock field), wordt niet ondersteund. Deze wordt naar twee opvolgende acties geconverteerd, Waarden in een veld selecteren en Een specifiek veld vergrendelen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!