Ana içeriğe geç
Kısmi yeniden yükleme

BU SAYFADA

Kısmi yeniden yükleme

Bir tam yeniden yükleme mevcut veri modelindeki tüm tabloları silerek başlar, ardından yükleme kodunu çalıştırır.

Kısmi yeniden yükleme bunu yapmaz. Bunun yerine tüm tabloları veri modelinde tutar ve ardından yalnızca bir Add, Merge veya Replace öneki olan Load ve Select deyimlerini yürütür. Diğer veri tabloları komuttan etkilenmez. only bağımsız değişkeni, deyimin yalnızca kısmi yeniden yüklemeler sırasında yürütülmesi, tam yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirtir. Aşağıdaki tablo, kısmi ve tam yeniden yüklemeler için deyim yürütmeyi özetler.

 
Deyim Tam yeniden yükleme Kısmi yeniden yükleme
Load ... Deyim çalışır Deyim çalışmaz
Add/Replace/Merge Load ... Deyim çalışır Deyim çalışır
Add/Replace/Merge Only Load ... Deyim çalışmaz Deyim çalışır

Tam yeni yüklemelere kıyasla kısmi yeniden yüklemelerin birkaç avantajı vardır:

  • Yalnızca son değişen verilerin yüklenmesi gerektiğinden daha hızlıdır. Büyük veri setlerinde bu fark önemlidir.

  • Daha az veri yüklendiğinden daha az bellek tüketilir.

  • Kaynak verilerde yapılan sorgulamalar daha hızlı çalışarak ağ sorunları riskini azalttığından daha güvenilirdir.

Bilgi notuKısmi yeniden yüklemenin düzgün çalışması için, kısmi yeniden yükleme tetiklenmeden önce uygulamanın verilerle açılması gerekir.

Yeniden Yükle düğmesini kullanarak kısmi yeniden yükleme gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Düğme. Qlik Engine JSON API öğesini de kullanabilirsiniz.

Zamanlamaya göre kısmi yeniden yükleme gerçekleştirmek için bir uygulamada Daha fazla öğesine tıklayın ve ardından Yeniden yüklemeyi zamanla öğesini seçin. Açılan diyalog penceresinde Kısmi yeniden yükleme'yi etkinleştirin.

Sınırlama

Kısmi bir yeniden yükleme, veriden değerler kaldırabilir. Ancak bu, dahili olarak tutulan bir tablo olan benzersiz değerler listesine yansımaz. Bu nedenle kısmi bir yeniden yüklemeden sonra liste, tam yeniden yüklemeden bu yana alanda mevcut olan tüm benzersiz değerleri içerir. Bunların sayısı, kısmi yeniden yüklemeden sonra mevcut durumda olanların sayısından fazla olabilir. Bu, FieldValueCount() ve FieldValue() fonksiyonlarının çıktısını etkiler. FieldValueCount(), potansiyel olarak alan değerlerinin mevcut sayısından daha büyük bir sayı döndürebilir.