Gå till huvudinnehåll

First

First-prefixet för en LOAD- eller SELECT-sats (SQL) används för att ladda ett angivet antal poster från en datakälla i tabellformat. Ett typiskt användningsfall för att använda First-prefixet är när du vill hämta en liten delmängd av poster från ett stort och/eller långsamt dataladdningssteg. Så snart det definierade n-antalet poster har laddats, avslutas laddningssteget i förtid och resten av skriptexekveringen fortsätter som vanligt.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Argument
Argument Beskrivning
n Ett godtyckligt uttryck, vars resultat är ett heltal som anger det maximala antalet poster som ska laddas. nkan också inneslutas inom parentes: (n).
loadstatement | selectstatement load statement/select statement som följer efter argumentet n kommer att definiera den angivna tabellen som måste laddas med det inställda maximala antalet poster.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på en kombination av identitetsleverantörsinställningar, systeminställningar eller webbläsarinställningar. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för appar som skapas.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
FIRST 10 LOAD * from abc.csv; Detta exempel kommer att hämta de första tio raderna från en excel-fil.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders; Det här exemplet kommer att hämta den första markerade raden från datauppsättningen Orders.

Exempel – Ladda de första fem raderna

Se även