Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Unless

Prefixet eller suffixet unless används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska utvärderas eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig if..end if-sats.

Syntax:  

(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )

statement eller exitstatement exekveras bara om condition utvärderas till False.

Prefixet unless får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare when- eller unless-prefix.

Argument
Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statement Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement Ett exit for-, exit do- eller exit sub-tillägg eller en exit script-sats.

Användning

Satsen Unless returnerar ett booleskt resultat. Den här typen av funktion används typiskt som ett villkor när användaren vill ladda eller utesluta delar av skriptet beroende på vissa villkor.

I följande rader visas tre exempel på hur Unless-funktionen kan användas:

exit script unless A=1;

unless A=1 LOAD * from myfile.csv;

unless A=1 when B=2 drop table Tab1;

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appar och skript.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar och skript i Qlik Cloud-analys.

Exempel 1 – unless-prefix

Exempel 2 – unless-prefix

Exempel 3 – flera unless-prefix

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!