Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

When

Prefixet eller suffixet when används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig if..end if-sats.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

statement eller exitstatement exekveras bara om villkoret utvärderas till TRUE.

Prefixet When får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare When- eller Unless-prefix.

Satsen When returnerar ett booleskt resultat. Den här typen av funktion används typiskt som ett villkor när användaren vill ladda eller utesluta delar av skriptet.

Argument
Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till TRUE eller FALSE
statement Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement Ett exit for-, exit do- eller exit sub-tillägg eller en exit script-sats.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appar och skript.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar och skript i Qlik Cloud-analys.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
exit script when A=1; När satsen A=1 utvärderas till TRUE stannar skriptet.
when A=1 LOAD * from myfile.csv; När satsen A=1 utvärderas till TRUE körs myfile.csv.
when A=1 unless B=2 drop table Tab1; När satsen A=1 utvärderas till TRUE och om B=2 utvärderas till FALSE kommer Tab1-tabellen att släppas.

Exempel 1 – when-prefix

Exempel 2 – when-prefix

Exempel 3 – flera when-prefix

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!