Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Concatenate

Concatenate är ett skriptladdningsprefix som gör det möjligt att lägga till en datauppsättning i en befintlig tabell i minnet. Den används ofta för att lägga till olika uppsättningar med transaktionsdata i en enda central faktatabell, eller för att bygga upp gemensamma referensdatauppsättningar av en specifik typ som härstammar från olika källor. Den har samma funktion som en SQL UNION-operator.

Den resulterande tabellen från en concatenate-operation kommer att innehålla den ursprungliga datauppsättningen med de nya raderna med data tillagda längst ner i tabellen. Käll- och måltabellerna kan ha olika fält. Om fälten skiljer sig åt kommer den resulterande tabellen att vidgas så att det kombinerade resultatet av alla befintliga fält i både källtabellen och måltabellen kan representeras.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på en befintlig tabell. Den namngivna tabellen kommer att vara målet för Concatenate-operationen och alla poster med data som laddas kommer att läggas till i den tabellen. Om parametern tablename inte används kommer måltabellen att vara den sist laddade tabellen före den här satsen.
loadstatement/selectstatement loadstatement/selectstatement-argumentet som följer efter tablename-argumentet kommer att konkateneras till den angivna tabellen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel. Mer information finns i Ändra regioninställningar för appen.

Regionala standardinställningar i appar baseras på användarprofilen. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Cloud användargränssnittet. Qlik Cloud kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Om du skapar appar, kan du ange standardregionen för de appar du skapar. Mer information finns här Ställa in önskade regioninställningar för att skapa appar i Qlik Cloud-analys.

Funktionsexempel
Exempel Resultat
Concatenate(Transactions) Load …. ; De data som laddades i laddningsskriptet nedanför prefixet Concatenate kommer att läggas till i den befintliga tabellen i minnet som heter Transactions (förutsatt att en tabell som heter Transactions har laddats tidigare i laddningsskriptet).

Exempel 1 – lägga till flera uppsättningar med data i en måltabell med konkatenerat laddningsprefix

Exempel 2 – lägga till flera uppsättningar med data i en måltabell med implicitet konkatenering

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!