Przeskocz do zawartości głównej
Częściowe ładowanie

NA TEJ STRONIE

Częściowe ładowanie

Pełne ładowanie zawsze rozpoczyna się od usunięcia wszystkich tabel w istniejącym modelu danych, a następnie uruchamiany jest skrypt ładowania.

Inaczej jest w przypadku częściowego ładowania. Zamiast tego zachowuje ono w modelu danych wszystkie tabele, a następnie wykonuje tylko instrukcje Load i Select poprzedzone prefiksem Add, Merge lub Replace. Polecenie to nie wpływa na inne tabele danych. Argument only oznacza, że instrukcja powinna być wykonywana tylko podczas częściowego ładowania i pomijana podczas pełnego ładowania. W poniższej tabeli podsumowano wykonanie instrukcji dla częściowego i pełnego ładowania.

 
Instrukcja Pełne ładowanie Częściowe ładowanie
Load ... Instrukcja zostanie uruchomiona Instrukcja nie zostanie uruchomiona
Add/Replace/Merge Load ... Instrukcja zostanie uruchomiona Instrukcja zostanie uruchomiona
Ładowanie z instrukcjami Add/Replace/Merge Only... Instrukcja nie zostanie uruchomiona Instrukcja zostanie uruchomiona

Częściowe ładowanie ma w porównaniu z pełnym kilka zalet:

  • Jest szybsze, ponieważ wystarczy załadować tylko ostatnio zmienione dane. Przy dużych zestawach danych różnica jest znacząca.

  • Wykorzystuje się mniej pamięci, ponieważ ładuje się mniej danych.

  • Jest bardziej niezawodne, ponieważ zapytania wysyłane do danych źródłowych działają szybciej, co zmniejsza ryzyko problemów z siecią.

InformacjaAby częściowe ładowanie działało poprawnie, aplikacja musi zostać otwarta z danymi przed jego uruchomieniem.

Wykonaj częściowe ładowanie za pomocą przycisku Ładuj. Więcej informacji zawiera temat Przycisk. Możesz także użyć Qlik Engine JSON API.

Aby wykonać częściowe ładowanie według harmonogramu, kliknij Więcej w aplikacji, a następnie wybierz Zaplanuj przeładowanie. W otwartym oknie dialogowym włącz Częściowe ładowanie.

Ograniczenie

Operacja częściowego ładowania może usunąć wartości z danych. Nie zostanie to jednak odzwierciedlone na liście wartości odrębnych, która jest tabelą obsługiwaną wewnętrznie. Zatem po wykonaniu operacji częściowego przeładowania lista będzie zawierać wszystkie wartości odrębne, które istniały w polu od ostatniego pełnego przeładowania Może być ich więcej niż istnieje obecnie po częściowym przeładowaniu. Ma to wpływ na wyniki funkcji FieldValueCount() i FieldValue(). Funkcja FieldValueCount() teoretycznie może zwrócić liczbę większą niż aktualna liczba wartości pól.