Przeskocz do zawartości głównej

Częściowe ładowanie

Normalne (nie częściowe) ładowanie zawsze rozpoczyna się od usunięcia wszystkich tabel w istniejącym modelu danych, a następnie uruchamiany jest skrypt ładowania.

Inaczej jest w przypadku częściowego ładowania. Zamiast tego zachowuje ono w modelu danych wszystkie tabele, a następnie wykonuje tylko instrukcje Load i Select poprzedzone prefiksem Add, Merge lub Replace. Polecenie to nie wpływa na inne tabele danych. Argument only oznacza, że instrukcja powinna być wykonywana tylko podczas częściowego ładowania i pomijana podczas normalnego (nie częściowego) ładowania.

Wykonaj częściowe ładowanie za pomocą przycisku Ładuj. Więcej informacji zawiera temat Przycisk. Możesz także użyć Qlik Engine JSON API.

Aby wykonać częściowe ładowanie według harmonogramu, kliknij More w aplikacji, a następnie wybierz Zaplanuj przeładowanie. W otwartym oknie dialogowym włącz Częściowe ładowanie.