Gå till huvudinnehåll

Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat

PÅ DEN HÄR SIDAN

Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat

Du kan göra dina appar tillgängliga i Insight Advisor Chat i molnhubben.

När din app är tillgänglig kan användare med åtkomst till den söka i Insight Advisor i appen med Insight Advisor Chat. Mer information om Insight Advisor Chat finns i Utforska appar med analys av konversationer.

Observera: Insight Advisor Chat har inte stöd för appar som använder Section Access.

Tillgänglighet för appinnehåll i Insight Advisor Chat

Vad användare kan söka efter och få åtkomst till med knapparna Mått och Dimensioner med Insight Advisor Chat beror på användarens behörighet i utrymmet, om appen är publicerad och om en logisk modell har tillämpats på appen.

För egna appar i ditt personliga utrymme kan du söka efter fält och originalobjekt från appen.

För appar i delade utrymmen kan användare med behörigheterna Kan redigera eller Kan hantera söka efter fält och originalobjekt. Användare med behörigheterna Kan visa kan endast söka efter originalobjekt.

För appar i hanterade utrymmen kan användare med behörigheten Kan hantera söka efter fält och originalobjekt. Användare med behörigheterna Kan bidra eller Kan visa kan söka efter originalobjekt.

Om du har tillämpat affärslogik på en app i ett delat eller hanterat utrymme kan användare söka efter tillgängliga fält och originalobjekt baserat på den logiska modellen oavsett vilka behörigheter de har i utrymmet.

Om du klickar på knappen Mått eller Dimension (eller skriver ”show measure” eller ”show dimension”) visas motsvarande originalobjekt. Om inte appen har några originalobjekt visas fält som är kopplade till mått eller dimensioner istället. Fält eller originalobjekt som är dolda i den logiska modellen visas inte när du klickar på knappen, men du kan söka efter dem med en fråga.

Aktivera Insight Advisor Chat

  1. I din app klickar du på appnamnet i navigeringsfältet.
  2. Klicka på App settings i appdetaljsområdet.
  3. Under Använd Insight Advisor aktiverar du I hubben.