Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat

Du kan göra dina appar tillgängliga i Insight Advisor Chat i molnhubben.

När din app är tillgänglig kan användare med åtkomst till den appen söka Insikter i din app med Insight Advisor Chat. Mer information om Insight Advisor Chat finns i Utforska appar med analys av konversationer.

När din app är tillgänglig kan användare som har tillgång till appen också interagera med appen med hjälp av konversationsanalys i Microsoft Teams. Mer information finns i Utforska innehåll i appar med konversationsanalys i Microsoft Teams.

Anteckning om informationAppar som använder Section Access kräver ytterligare konfiguration för tjänstanvändare för att vara tillgängliga i Insight Advisor Chat. Om du har känslig information i appnamn, fältnamn eller namn på originalobjekt kan dessa exponeras genom att göra appar som använder Section Access tillgängliga för Insight Advisor Chat. Appförslag för frågor inkluderar appar i utrymmen som användare har åtkomst till. De kan inkludera appar som användare inte har åtkomst till i en apps avsnittsåtkomst. Om dessa appar väljs kommer det dock inte att hända något. När du klickar på Dimensioner eller Mått för att visa de tillgängliga elementen från en app med Section Access kan användare se objekt som de inte har åtkomst till. Om användaren klickar på dessa element kommer det dock inte att visas några data. Mer information finns här Använda Section Access och Insight Advisor Chat.

Tillgänglighet för appinnehåll i Insight Advisor Chat

Vad användare kan söka efter och få åtkomst till med knapparna Mått och Dimensioner med Insight Advisor Chat beror på användarens behörighet i utrymmet, om appen är publicerad och om en logisk modell har tillämpats på appen.

För egna appar i ditt personliga utrymme kan du söka efter fält och originalobjekt från appen.

För appar i delade utrymmen kan användare med behörigheterna Kan redigera, Kan redigera data i appar eller Kan hantera söka efter fält och originalobjekt. Användare med behörigheterna Kan visa kan endast söka efter originalobjekt.

För appar i hanterade utrymmen kan användare med behörigheten Kan hantera söka efter fält och originalobjekt. Användare med behörigheterna Kan bidra eller Kan visa kan söka efter originalobjekt.

Om du har tillämpat affärslogik på en app i ett delat eller hanterat utrymme kan användare söka efter tillgängliga fält och originalobjekt baserat på den logiska modellen oavsett vilka behörigheter de har i utrymmet.

Om du klickar på knappen Mått eller Dimension (eller skriver ”show measure” eller ”show dimension”) visas motsvarande originalobjekt. Om inte appen har några originalobjekt visas fält som är kopplade till mått eller dimensioner istället. Fält eller originalobjekt som är dolda i den logiska modellen visas inte när du klickar på knappen, men du kan söka efter dem med en fråga.

Aktivera Insight Advisor Chat

För att slå på och av Insight Advisor Chat för en app i ett utrymme för samarbete behöver du följande roller i utrymmet:

  1. I din app klickar du på appnamnet i navigeringsfältet.
  2. Klicka på Appinställningar i appdetaljsområdet.
  3. Aktivera Insikter i hubben.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!