Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps beschikbaar maken in Insight Advisor Chat

U kunt uw apps zichtbaar maken in Insight Advisor Chat in de cloudhub.

Als uw app beschikbaar is, kunnen gebruikers met toegang tot de app zoeken naar Inzichtenadviseur in uw app met Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie over Insight Advisor Chat naar Apps verkennen met behulp van conversationele analyses.

Als uw app beschikbaar is, kunnen gebruikers met toegang tot die app ook werken met de app met behulp van de conversationele analyses in Microsoft Teams. Ga voor meer informatie naar App-inhoud verkennen met behulp van contextuele analyses in Microsoft Teams.

InformatieVoor apps die gebruikmaken van Section Access is een aanvullende configuratie voor servicegebruikers vereist voordat de apps beschikbaar zijn in Insight Advisor Chat. Als er gevoelige gegevens aanwezig zijn in namen van apps, velden of masteritems, worden deze mogelijk weergegeven als apps met behulp van Section Access zichtbaar worden gemaakt voor Insight Advisor Chat. App-suggesties voor for query's omvatten apps in ruimten waartoe gebruikers toegang hebben. Dit kunnen apps zijn waartoe gebruikers geen toegang hebben in de sectietoegang van de app. Als gebruikers deze apps selecteren, gebeurt er niets. Als gebruikers op Dimensies of Metingen klikken om de beschikbare items van een app met behulp van Section Access te bekijken, zien gebruikers mogelijk items waartoe ze geen toegang hebben. Als gebruikers op deze items klikken, krijgen ze echter geen gegevens te zien. Ga voor meer informatie naar Gebruiken van Section Access en Insight Advisor Chat.

Beschikbaarheid van app-inhoud in Insight Advisor Chat

Wat gebruikers kunnen vinden en openen met de knoppen Meting en Dimensie in Insight Advisor Chat hangt af van de ruimtemachtigingen van gebruikers, of de app is gepubliceerd en of een logisch model is toegepast op uw app.

Voor uw eigen apps in uw persoonlijke ruimte kunt u zoeken naar velden en masteritems vanuit de app.

Voor apps in gedeelde ruimten geldt dat gebruikers met de machtiging Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps of Kan beheren kunnen zoeken naar velden en masteritems. Gebruikers met de machtiging Kan weergeven kunnen alleen naar masteritems zoeken.

Voor apps in beheerde ruimten geldt dat gebruikers met de machtiging Kan beheren kunnen zoeken naar velden en masteritems. Gebruikers met de machtiging Kan bijdragen of Kan weergeven kunnen naar masteritems zoeken.

Als u bedrijfslogica hebt toegepast op een app in een gedeelde or beheerde ruimte, kunnen gebruikers zoeken naar beschikbare velden en masteritems op basis van het logische model, ongeacht welke machtigingen ze hebben in de ruimte.

Als u klikt op de knop Meting of Dimensie (of als u toon meting of toon dimensie invoert), worden de corresponderende masteritems weergegeven. Als de app geen masteritems heeft, worden in plaats daarvan velden die verband houden met metingen of dimensies weergegeven. Velden of masteritems die verborgen zijn in het logische model, worden niet weergegeven wanneer op de knop wordt geklikt, maar kunnen wel worden gezocht door middel van een query.

Insight Advisor Chat inschakelen

  1. Klik in uw app op de naam van de app in de navigatiebalk.
  2. Klik in het informatiegebied van de app op App-instellingen.
  3. Schakel Inzichtenadviseur in hub in.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!