Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utforska innehåll i appar med konversationsanalys i Microsoft Teams

Integrera konversationsanalys av Qlik Cloud-appdata i din Microsoft Teams-arbetsyta med hjälp av Insight Advisor Chat. Med hjälp av Microsoft Teams som en extern samarbetskanal kan du och ditt team enkelt utforska och interagera med data i personliga chattar och gruppchattar.

Med Qlik-chattbot-appen för Microsoft Teams kan ni tillsammans utnyttja kraften i automatiserad analysgenerering med hjälp av enkla kommandon och naturligt språk.

Interaktion med en Qlik Sense-app i Microsoft Teams

Meddelandefält i personlig Microsoft Teams-chatt med Qlik-chattboten, som visar hur gränssnittet förser användaren med tillgängliga kommandon.

När du interagerar med Qlik Cloud-klientorganisationen via Microsoft Teams använder du Qliks Insight Advisor Chat-tjänst, som också är tillgänglig i Qlik Cloud-analys-hubben. Mer information om Insight Advisor Chat finns här Utforska appar med analys av konversationer.

Anteckning om informationDet här hjälpavsnittet handlar om åtkomst till konversationsanalys för analysinnehåll i Qlik Cloud. Information om hur du får åtkomst till Qlik Sense Enterprise on Windows-miljöer via Microsoft Teams finns i Konfigurera Qlik Insight Advisor Chat för externa kanaler (endast på engelska).

Terminologi

Observera skillnaderna mellan följande termer när du läser detta hjälpinnehåll.

Terminologi för konversationsanalys i Microsoft Teams
Avtalsperiod: Definition
Microsoft Teams En extern samarbetsplattform för teaminteraktioner. Användare kan interagera med Qlik Sense-appinnehåll inom denna plattform.
Qlik-chattbot-app

Microsoft Teams-appen som möjliggör interaktion med Qlik Sense-appens innehåll via Insight Advisor Chat.

Qlik Sense-app Analysappen som innehåller de data som användarna kommer att interagera om, antingen i Qlik Cloud-analys-hubben eller via en extern samarbetsplattform.
Insight Advisor Chat Den underliggande Qlik-tjänsten som möjliggör konversationsinteraktioner mellan användare och Qlik Sense-appinnehåll. Samma tjänst används både i Qlik Cloud-analys-hubben och på externa samarbetsplattformar.

Användning

Qlik-chattboten för Microsoft Teams kan förbättra teamets effektivitet genom att integrera den analytiska kraften i Qlik Sense till en samarbetsplattform. Den kan användas i följande scenarier:

 • Affärsanalytiker som främst kommunicerar via Microsoft Teams, men som använder Qlik Cloud för att kombinera och sammanställa de olika företagsdatakällor som de använder för att spåra affärsbehov.

 • Handläggare och administratörer på en avdelning för teknisk support som kan interagera med kunder och kollegor via Microsoft Teams men som ofta använder Qlik Cloud för att följa sina framsteg med incidenter och ärenden.

 • Dataanalytiker som använder Qlik Cloud för maskininlärning och statistisk analys, men som också behöver samarbeta med kollegor via Microsoft Teams.

Förutsättningar och installation

För att kunna använda Qlik-chattbot-appen måste användaren ha ett Qlik-konto. Kontakta supporten för att få hjälp.

Innan du kan börja måste följande steg genomföras av dig eller din administratör:

Se nedan för mer information om vart och ett av dessa krav.

Hanteringskonsol-krav för Qlik Cloud-administratörer

Innan du kan använda Microsoft Teams för att interagera med dina Qlik Sense-appar måste din Qlik Cloud-klientorganisationsadministratör utföra följande åtgärder:

 • Lägg till Microsoft 365-klientorganisationen som en samarbetskanal i Hanteringskonsol. Mer information finns i Hantera kopplingar till externa samarbetsplattformar.

 • Tilldela Collaboration Platform User-rollen till de specifika användare och grupper som kommer att få åtkomst till Qlik Cloud-miljön via Microsoft Teams. Utan denna användarroll kan användare inte ställa frågor och använda de tillgängliga kommandona när de interagerar med Qlik-chattbot-appen. De kanske fortfarande kan se interaktioner mellan andra klientorganisationsmedlemmar och Qlik Sense-apparna. Denna användarroll tilldelas i Hanteringskonsol. För information, se Tilldela säkerhetsroller och anpassade roller (användarbaserade prenumerationer) eller Tilldela säkerhetsroller och anpassade roller (kapacitetsbaserade prenumerationer).

Lägga till Qlik-chattbot-appen för Microsoft Teams

Du interagerar med innehållet i din Qlik Sense-app via Qlik-chattboten i Microsoft Teams. Chattboten finns tillgänglig som app i Microsoft Teams.

Installationsprocessen för Qlik-chattbot-appen varierar beroende på organisationens Microsoft 365-klientorganisationskonfiguration. För att appen ska vara tillgänglig för användning eller installation (t.ex. från appbutiken i Microsoft Teams) kan din Microsoft 365-klientorganisationsadministratör behöva installera och aktivera den för klientorganisationens användare.

I vissa fall installeras och förkonfigureras Qlik-chattbot-appen för alla eller vissa användare i Microsoft 365-klientorganisationen när appen har aktiverats av administratören. I andra fall kan du behöva lägga till appen själv. För information om eventuella krav från din Microsoft 365-klientorganisationsadministratör, se Tillgänglighet för Qlik-chattbot-appen i Microsoft Teams.

För fullständig information, se Microsoft 365-dokumentationen. Försök med en sökning, som aktivera chattbot-app.

Göra Qlik Sense appar tillgängliga i Microsoft Teams

För att användare ska kunna interagera med en Qlik Sense-app i Microsoft Teams måste appen göras tillgänglig i Insight Advisor Chat.

För att slå på och av Insight Advisor Chat för en app i ett utrymme för samarbete behöver du följande roller i utrymmet:

I Qlik Senseöppnaar du den app som du vill aktivera för utforskning i Microsoft Teams .

 1. I din app klickar du på appnamnet i navigeringsfältet.
 2. Klicka på Appinställningar i appdetaljsområdet.
 3. Aktivera Insikter i hubben.

Mer information finns i Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat.

Lägga till Qlik-chattboten i en Microsoft Teams-konversation

När Qlik-chattbot-appen har lagts till i din Microsoft Teams-miljö kan du interagera med den i flera olika konversationsinställningar. Om du vill använda chattboten i gruppkonversationer och teamkanaler lägger du till den i chatten eller kanalen. Beroende på organisationens Microsoft Teams-konfiguration kan den här åtgärden behöva utföras i inställningarna för Qlik-chattbot-appen. Se Microsofts hjälpdokumentation för mer information.

Konversationstyper som stöds

Du kan interagera med chattboten i följande konversationsinställningar:

 • Personlig chatt mellan dig och Qlik-appen

 • Gruppchattar mellan dig och en eller flera andra användare

 • I en teamkanal

Interaktion via personlig chatt

Du kan interagera med Qlik-chattboten i din personliga chatt med den. Öppna den personliga chatten och skriv eller välj ett kommando eller en fråga i meddelandefältet. Insight Advisor Chat kommer att ge svar på dina förfrågningar.

Interaktion via gruppchattar och kanaler

Qlik-chattboten kan användas i interaktioner mellan dig och en eller flera andra användare. Innan användarna i konversationen kan använda konversationsanalys med Qlik Cloud-klientorganisationen måste chattbot-appen läggas till i chatten eller kanalen. Mer information finns i Lägga till Qlik-chattboten i en Microsoft Teams-konversation.

För att andra användare i konversationen ska kunna interagera med samma Qlik Sense-app måste de ha behörighet till appen och välja appen i chatten genom att använda appar-kommandot.

För att få ett svar från Qlik-chattbot-appen, tagga den i ditt meddelande och välj ett kommando, eller skriv en fråga på naturligt språk och skicka ditt meddelande.

Anteckning om varningI grupp- eller teamkonversationer är de genererade svaren synliga för alla chattmedlemmar som inte har direktåtkomst till Qlik Sense-appen eller Qlik Cloud-klientorganisationen. Följ alltid din organisations säkerhetspolicy. Mer information finns i Datasäkerhetsöverväganden.
 1. Börja skriva @Qlik i Microsoft Teams-meddelandefältet och välj Qlik-appen bland de tillgängliga alternativen. Detta taggar Qlik-chattboten i meddelandet.

  En förslagsmeny visas med en lista över kommandon som du kan använda.

 2. Välj ett av de föreslagna kommandona eller ange valfri text och skicka meddelandet.

Använda Qlik-chattboten i teamkanaler

Exempel på hur Qlik Microsoft Teams-boten kan användas i en teamkanal för gruppinteraktioner med data

Datasäkerhetsöverväganden

Säkerhetsöverväganden för gruppkonversationer

För interaktioner med Qlik-chattboten i Microsoft Teams är de enda autentiseringsuppgifter som kontrolleras de som tillhör den användare som gör förfrågan. Det innebär att i gruppchattar och kanaler kan Insight Advisor Chats svar visas av användare utan åtkomst till de appar och den Qlik Cloud-klientorganisation som du hänvisar till samt användare utanför din organisation.

På samma sätt kan svar som rör appdata som skyddas av avsnittsåtkomst visas för användare i chatten som inte har den åtkomst till data och miljö som krävs.

Det är viktigt att respektera din organisations säkerhetspolicy när du interagerar med Qlik-chattboten i gruppkonversationer. Du bör endast göra förfrågningar om förfrågningarna och svaren är acceptabla för att delas med alla användare i chatten (och andra som kan komma att läggas till i den i framtiden).

Överväganden om avsnittsåtkomst

För att interagera med en Qlik Sense-app som använder avsnittsåtkomst måste användarna ha den nödvändiga dataåtkomst som definieras i skriptet för avsnittsåtkomst. Användare som inte har åtkomst till appen enligt skriptet för avsnittsåtkomst kommer dock fortfarande att kunna se appnamn, fältnamn och originalobjektnamn för appar som de inte har åtkomst till. Mer information finns i Använda Section Access och Insight Advisor Chat.

I gruppkonversationer kan dessutom svar som rör appdata som skyddas av avsnittsåtkomst visas för alla användare i chatten som inte har den åtkomst till data som krävs.

Logga in

För att interagera med Qlik-chattboten i Microsoft Teams (t.ex. klicka på ett interaktivt kort i chatten eller använda kommandon själv) måste du vara inloggad individuellt med ett Qlik-konto. Det Qlik-konto du loggar in med behöver inte vara kopplat till ditt Microsoft 365-användarkonto.

Du uppmanas att logga in i Qlik Cloud om du inte är inloggad och skicka ett meddelande eller kommando till Qlik-appen. Hur denna uppmaning visas varierar något beroende på om du interagerar i en personlig chatt, gruppchatt eller kanal.

När du har fått inloggningsuppmaningen kommer chattboten inte att svara på dina frågor eller kommandon under de kommande tre minuterna, eller förrän du har loggat in.

Efter att du loggat in på Qlik Cloud-klientorganisationen i Microsoft Teams är din session aktiv i 30 dagar. När du loggar in tilldelas du en åtkomsttoken som automatiskt valideras med jämna mellanrum tills din session löper ut.

Anteckning om informationOm inställningen Blockera sändning av omfattningen "offline_access" till identitetsleverantör är aktiverad i konfigurationen för din Qlik Cloud-klientorganisations identitetsleverantör måste du logga in var sjätte timme. Se Skapa ny konfiguration för identitetsleverantör.

I din personliga konversation med chattboten

 1. I Microsoft Teams öppnar du din personliga chatt med Qlik-chattboten.

 2. Skriv in valfri text i meddelandefältet och skicka den. Alternativt kan du använda förslagsmenyn för att välja ett kommando och skicka det.
 3. Klicka på Logga in på inloggningskortet som visas i chatten.

  Alternativt kan du leta upp ett inloggningskort som redan finns i chatten och klicka på Logga in.

 4. I fönstret som öppnas anger du din Qlik Cloud-klientorganisations värdnamn och väljer en region på rullgardinsmenyn.

  Dessa uppgifter finns i din Qlik Cloudklientorganisations-URL.

 5. Slutför de återstående inloggningsstegen i fönstret med hjälp av det inloggningsflöde som konfigurerats för din klientorganisation.

I en gruppkonversation eller en teamkanal

 1. I Microsoft Teams öppnar du en gruppkonversation eller kanal där du vill ställa frågor till Qlik-appen.

 2. I meddelandefältet börjar du skriva @Qlik. Välj Qlik-appen bland de tillgängliga alternativen.

  Detta taggar Qlik-appen i meddelandet.

 3. Med Qlik-appen taggad i ditt meddelande skriver du valfri text i meddelandefältet och skickar det. Alternativt kan du använda förslagsmenyn för att välja ett kommando och skicka det.
 4. Klicka på Logga in på inloggningskortet som visas i chatten.

  Alternativt kan du leta upp ett inloggningskort som redan finns i chatten och klicka på Logga in.

 5. I fönstret som öppnas anger du din Qlik Cloud-klientorganisations värdnamn och väljer en region på rullgardinsmenyn.

  Dessa uppgifter finns i din Qlik Cloudklientorganisations-URL.

 6. Slutför de återstående inloggningsstegen i fönstret med hjälp av det inloggningsflöde som konfigurerats för din klientorganisation.

Använda kommandon och ställa frågor

Du interagerar med chattboten på samma sätt som du interagerar med Insight Advisor Chat. Fullständig information finns i Utforska appar med analys av konversationer.

Du kan använda kommandon när du interagerar med Qlik-chattboten i Microsoft Teams. De tillgängliga kommandona visas som förslag när du arbetar fram ditt meddelande. Med kommandon kan du göra grundläggande förfrågningar till Insight Advisor Chat-tjänsten, t.ex. att identifiera dimensioner och mått i en Qlik Sense-app.

Du kan också ställa dina frågor till Insight Advisor Chat på naturligt språk. Du kan ange kommandona för Qlik-appen på naturligt språk (t.ex. genom att skriva en fråga som appar). Naturligt språk kan också användas för att göra mer avancerade förfrågningar med hjälp av specifika kombinationer av mått, dimensioner och filter från appens datamodell.

Om du till exempel vill aggregera ett mått som heter Försäljning efter en dimension som heter Produktkategori och använda ett tidsfilter för att bara visa resultat för år 2022, kan du skriva visa mig total försäljning per produktkategori för 2022.

Du, och andra användare i konversationen med tillgång till Qlik Sense-appen, kan ställa uppföljningsfrågor som bygger på en liknande kombination av parametrar som den fråga som ställdes senast.

Om du exempelvis ställer en fråga som visa försäljning av mjölkprodukter i Storbritannien kan du eller en annan användare i konversationen ställa en uppföljande fråga, t.ex. hur är det i USA. Den här frågan avser samma mått (Försäljning) och dimensioner (produktkategori och Region), men olika filter tillämpas på de dimensioner som används.

Mer information om att ställa frågor med naturligt språk finns i Frågor med naturligt språk.

Tillgängliga kommandon

Använd kommandona appar, dimensioner och Mått för att visa och välja bland tillgängliga alternativ. Kommandona dimensioner och Mått visar motsvarande originalobjekt från en app. Om en app inte har några originalobjekt visas dimensions- och måttfält i stället.

Följande tabell innehåller en lista över tillgängliga kommandon som du kan använda i Qlik-chattappen för Microsoft Teams. Ytterligare information om vart och ett av dessa kommandon finns i efterföljande avsnitt på denna sida.

Tillgängliga kommandon för Insight Advisor Chat i Microsoft Teams
Kommando Beskrivning
appar Visar alla tillgängliga appar som användaren kan interagera med.
dimensioner Visar alla tillgängliga dimensioner i den aktuella appen.
Mått Visar alla tillgängliga mått i den aktuella appen.
frågor Visar de exempelfrågor som har lagts till i Qlik Sense-appen av dess utvecklare.
radera

Rensar den app som valts som ämne för chatten.

radera elementkontext Raderar de dimensioner och mått som har valts i konversationen. Appens kontext behålls.
språk

Listar tillgängliga språk och deras språkkoder på två bokstäver.

språk <språkkod på två bokstäver> Ställer in språket på det angivna värdet (t.ex. språken för engelska).
språk radera Återställer språket. Information om standardspråk som används finns i Byt språk.
hjälp Visar information som hjälper dig att använda Insight Advisor Chat.
återkalla token Raderar den åtkomsttokenpost som genererades när användaren loggade in.
logga ut Loggar ut användaren från Qlik Cloud-klientorganisationen. Detta raderar inte registreringen av dennes åtkomsttoken.

Använda kommandon och ställa frågor i den personliga konversationen

 1. I Microsoft Teams öppnar du din personliga chatt med Qlik-chattbot-appen.

 2. Klicka i meddelandefältet eller stega dig fram till det med tabbtangenten.

  En förslagsmeny visas med en lista över kommandon som du kan använda. Om menyn inte visas kan du trycka på mellanslagstangenten.

 3. Välj ett av de tillgängliga kommandona eller skriv en fråga och skicka meddelandet.

  Alternativt kan du ange kommandotexten på naturligt språk och skicka meddelandet.

Qlik-chattboten svarar med sitt svar på ditt kommando. Beroende på din förfrågan kan ytterligare interaktioner med chattbotens svar behövas för att generera insikter och diagram.

Förslagsmeny i Microsoft Teams-chatten som visar tillgängliga kommandon för användning i personlig chatt med chattboten

Meddelandefält i personlig Microsoft Teams-chatt med Qlik-chattboten, som visar hur gränssnittet förser användaren med tillgängliga kommandon.

Använda kommandon och ställa frågor i en gruppkonversation eller teamkanal

 1. I Microsoft Teams öppnar du en gruppkonversation eller kanal.

 2. I meddelandefältet börjar du skriva @Qlik. Välj Qlik-chattboten bland de tillgängliga alternativen.

  Detta taggar Qlik-chattboten i meddelandet.

 3. Välj ett av de föreslagna kommandona eller skriv en fråga och skicka meddelandet.

Qlik-chattboten svarar med sitt svar på ditt kommando. Beroende på din förfrågan kan ytterligare interaktioner med chattbotens svar behövas för att generera insikter och diagram.

Anteckning om informationFör att andra användare i konversationen ska kunna interagera med samma Qlik Sense-app måste de ha behörighet till appen och välja appen i chatten genom att använda appar-kommandot.

Förslagsmeny i Microsoft Teams-chatten som visar tillgängliga kommandon för användning i gruppchatt

Meddelandefält i Microsoft Teams-chatt med Qlik-chattboten, som visar hur gränssnittet förser användaren med tillgängliga kommandon.

Den här bilden visar hur chattboten kan användas i teamkanaler.

Använda Qlik-chattboten i teamkanaler

Exempel på hur Qlik Microsoft Teams-boten kan användas i en teamkanal för gruppinteraktioner med data

Visa en lista över appar

Använd appar-kommandot för att visa en lista över de appar du har tillgång till i Qlik Cloud-klientorganisationen. När en app har valts kan frågor ställas och kommandon ges om appdata.

Om du vill ställa frågor om en annan app anger du appar-kommandot igen och väljer en annan app. Alternativt kan du använda radera-kommandot för att återställa appens kontext. Se Rensa appen.

Visa en lista över dimensioner

När du har valt en Qlik Sense-app kan du använda dimensioner-kommandot för att se en lista över tillgängliga dimensioner i appen.

Om du väljer en dimension genereras insikter och analyser som använder den dimensionen samt andra dimensioner eller mått som du kan ha valt i tidigare interaktioner. Information om hur du återställer de valda dimensionerna och måtten i chatten finns i Rensa dimensioner och mått.

Visa en lista över mått

När du har valt en Qlik Sense-app kan du använda Mått-kommandot för att se en lista över tillgängliga mått i appen.

Om du väljer ett mått genereras insikter och analyser som använder det måttet samt andra dimensioner eller mått som du kan ha valt i tidigare interaktioner. Information om hur du återställer de valda dimensionerna och måtten i chatten finns i Rensa dimensioner och mått.

Be om hjälp

Kommandona hjälp och frågor är tillgängliga för att begära hjälp med att interagera med chattboten och Qlik Sense-appdata.

hjälp-kommandot

hjälp-kommandot visar allmän information om hur du interagerar med Insight Advisor Chat.

frågor-kommandot

Qlik Sense-apputvecklare kan lägga till användbara exempelfrågor i sina appar, som visas för användarna i Insikter och Insight Advisor Chat. Använd kommandot frågor för att visa en lista med dessa frågor i chatten.

Mer information om hur du lägger till exempelfrågor i en app finns i Lägger till exempelfrågor till Insikter.

Byt språk

Det språk som används i en konversation med chattboten är unikt för varje användare i chatten. En gruppkonversation kan omfatta flera användare som interagerar med samma chattbot på sina respektive språk.

Kommandot språk är tillgängligt för att hjälpa dig att justera det språk på vilket du interagerar med Insight Advisor Chat i Microsoft Teams.

Det språk som först används i Microsoft Teams-chatten, eller när du återställer språket, bestäms av följande hierarki:

 • Som standard kommer språket i dina interaktioner med Qlik-chattboten att vara det språk som konfigurerats för användning i Microsoft Teams.

 • Om det språk som konfigureras i Microsoft Teams inte är ett språk som stöds av Qliks Insight Advisor Chat blir standardspråket i chatten det språk som anges i dina Qlik Cloud-profilinställningar.

 • Om varken Microsoft Teams-språket eller Qlik Cloud-profilspråket stöds av Insight Advisor Chat är standardinställningen för chatten engelska.

Följande kommandovarianter är tillgängliga:

 • språk: listar tillgängliga språk och deras språkkoder på två bokstäver.

 • språk <språkkod på två bokstäver> (till exempel språk en (för engelska): ställer in språket på det angivna värdet.

 • språk radera: återställer språket.

Kommandot språk radera återställer alla anpassningar som du har gjort för språket i konversationen med chattboten. Om du startar en chatt med boten och senare byter Microsoft Teams-språk kan du använda kommandot språk radera för att få chattboten att anpassa sig till det uppdaterade Microsoft Teams-språket.

En lista över tillgängliga språk i Insight Advisor Chat finns i Språk som stöds.

Logga ut och återkalla din åtkomsttoken

När du loggar in på Qlik Cloud-klientorganisationen i en chattbot-konversation tillämpas en token, som automatiskt uppdateras i 30 dagar. Efter denna 30-dagarsperiod loggas du ut och behöver en ny token.

Använd kommandot logga ut för att logga ut från Qlik Cloud-klientorganisationen i chatten. Detta kommando loggar ut dig, men behåller din token om du loggar in igen inom ett kort tidsintervall.

Om du inte kommer att behöva chattbot-tjänsten på mer än 30 dagar kan du återkalla din token så att den raderas innan 30 dagar har gått. Använd kommandot återkalla token för att göra detta.

Rensa appen eller elementkontexten

Kommandot radera har två varianter:

 • radera: rensar den app som valts som föremål för användarnas frågor och kommandon.
 • radera elementkontext: raderar de dimensioner och mått som har valts i konversationen. Appens kontext behålls.

Rensa appen

När en Qlik Sense-app har valts i en chatt antas förfrågningar som görs till Insight Advisor Chat handla om just den appen.

Använd kommandot radera för att återställa den app som tidigare valts för utforskning via chattboten.

Rensa dimensioner och mått

Insight Advisor Chat kommer automatiskt ihåg dimensioner, mått och filter som har valts och tillämpats i interaktioner om en Qlik Sense-app. Om du till exempel väljer en dimension som heter Region och ett mått som heter Marginal i chatten, och senare väljer en annan dimension som heter Produkttyp kan Insight Advisor Chat rekommendera analyser och insikter som kombinerar båda dessa dimensioner samt måttet.

Använd kommandot radera elementkontext för att rensa kontexten för den app som du interagerar med chattboten om. Detta gör att du kan generera rekommendationer för en ny kombination av dimensioner, mått och filter.

Ytterligare alternativ för datautforskning

Du kan vidare utforska och analysera dina data med hjälp av flera andra interaktiva element i svaren från Qlik-chattboten.

Info

Knappen Info visar detaljer om hur din förfrågan tolkades av Insight Advisor Chat när den genererade den valda analysen. Dimensioner, mått och filter på fältvärden markeras för att visa hur förfrågan tolkades. Qlik Sense-appen visas också.

Info-knapp på ett svar i Microsoft Teams

Interaktivt svarskort i Microsoft Teams som visar den expanderade knappen "Info" och hur den visar tolkningen av användarens förfrågan.

Ta reda på mer om detta

Om du klickar på Ta reda på mer om detta i en rekommendation öppnas Insikter i Qlik Sense-appen, där du kan utforska data ytterligare.

Anteckning om informationOm länken blockeras av din webbläsares brandvägg eller andra säkerhetsfunktioner kommer du inte att kunna öppna Qlik Sense-appen. Du behöver också åtkomst till Qlik Sense-appen.

Beroende på förfrågan och de enheter som hänvisas till i den kan den ursprungliga frågan på naturligt språk visas i sökfältet. Om rekommendationen är ett diagram kan du lägga till det direkt till ett ark i din Qlik Sense-app.

Analysförslag

Klicka på Analysförslag på ett svarskort för att visa andra liknande rekommendationer. Klicka på ett förslag för att visa det i chatten.

Knappen Analysförslag på ett svar i Microsoft Teams

Interaktivt svarskort i Microsoft Teams, som visar hur alternativet "Analysförslag" kan generera nya analysrekommendationer för djupare datautforskning

Insight Advisor Chat och affärslogik

En Qlik Sense-apps logiska modell styr hur användare interagerar med Insikter med hjälp av konversationsanalys. Aktivering av en anpassad logisk modell kan ändra synlighet och namn på fält när man interagerar med appen via Insight Advisor Chat och externa samarbetsplattformar som Microsoft Teams. Mer information finns i Skapa logiska modeller för Insikter med Affärslogik.

Behörigheter

Oavsett om du använder Insight Advisor Chat från hubben eller via en extern samarbetsplattform påverkas din åtkomst av administratörstilldelade privilegier (i form av säkerhetsroller och behörigheter) och utrymmesroller.

Administratörstilldelade

Att konfigurera Hämtning av innehåll i appen-behörighet kan påverka användaråtkomst till Insight Advisor Chat.Fullständig information finns i Behörigheter i User Default- och anpassade roller (användarbaserade prenumerationer) eller Behörigheter i User Default- och anpassade roller (kapacitetsbaserade prenumerationer).

Om du får åtkomst till Insight Advisor Chat via en extern samarbetsplattform behöver du också Collaboration Platform User-rollen i klientorganisationen. Denna roll tilldelas av huvudadministratören. Mer information finns i Få tillgång till Insight Advisor Chat via externa samarbetsplattformar.

Utrymmesroller

För appar i utrymmen för samarbete styr dessutom utrymmesroller din åtkomst till Insight Advisor Chat. Mer information finns här:

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för användning av Insight Advisor Chat i Microsoft Teams:

 • Qlik Cloud Government har inte stöd för konversationsanalys med Insight Advisor Chat i Microsoft Teams.

 • I Qlik Cloud-analys-hubben kan klientorganisationsadministratörer visa och interagera med alla appar i Qlik Cloud-klientorganisationen som har gjorts tillgängliga för Insight Advisor Chat. I Microsoft Teams kan Qlik Cloud-klientorganisationsadministratörer dock bara visa och interagera med de Insight Advisor Chat-aktiverade appar som de har tillgång till (via utrymmet eller appdelning).

En fullständig lista över begränsningar som gäller för Insight Advisor Chat finns i Begränsningar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!