Gå till huvudinnehåll

Överföra appar

Du kan ladda upp appar som har exporterats från molnhubben eller från en annan Qlik Sense-version till molnhubben.

Du kan ladda upp appar genom att klicka på Lägg till ny, sedan på Ladda upp app och sedan lägga till appens .qvf-fil i Ladda upp appar. Du kan ladda upp flera appar samtidigt.

När du har laddat upp appen ska du lägga till datakällor i den.

Du kan fortsätta arbetet med appen. Om den är klar delar du appen med dina användare i molnhubben, eller så flyttar du den till ett delat utrymme.

Observera:

Appar som laddas upp till molnhubben måste vara från Qlik Sense 3.1 eller senare.

On-Demand-appar kan inte laddas upp till molnhubben.

Observera:

Qlik GeoAnalytics-koppling stöds inte i Qlik Sense SaaS (inklusive Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)). Om den uppladdade appen använde GeoAnalytics-koppling kan du ändra appens laddningsskript så att Qlik Sense GeoOperations används istället.

Migrera från GeoAnalytics Connector till Qlik Sense GeoOperations (endast på engelska)

Finns inte i:Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare kan inte importera appar som exporterats från QlikView.

Förbereda appar från andra versioner av Qlik Sense för uppladdning

Du kan ladda upp appar från andra versioner av Qlik Sense till molnhubben, men det finns några begränsningar:

  • Appar som är större än 1 GB kan inte laddas upp.
  • Data som redan finns i appen följer med när appen laddas upp, men datakällorna tas bort. Om du vill ladda bifogade filer och datakopplingar igen måste du lägga till dem igen. Se till att du har den information du behöver för att lägga till kopplingarna i appen igen.

  • Uppladdade appar innehåller inte några community-ark eller privata ark. Alla ark och berättelser du vill behålla som grundark och grundberättelser måste du godkänna innan du exporterar appen.