Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Flytta appar

Du kan flytta appar mellan delade utrymmen liksom mellan ett delat utrymme och ett personligt utrymme.

Om du skapar en app i ett delat utrymme, kommer datakopplingarna som är relaterade till den att vara kvar där även om appen flyttas. Anta till exempel att du skapar en app med namnet Kvartalsanalys i det delade utrymmet Datagruppen. Om du flyttar Kvartalsanalys till ett annat delat utrymme kommer datakopplingarna att vara kvar i det delade utrymmet Datagruppen. Om data ska redigeras eller läsas in måste detta göras av en användare som har rollen Kan redigera eller Kan redigera data i appar i det delade utrymmet för datateam. Samma sak gäller om du skapar en app i ett personligt utrymme och flyttar den till ett delat utrymme.

Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

  1. Klicka på Flytta på appen och välj Flytta.
  2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
  3. Öppna det nya utrymmet genom att välja Navigera till utrymme.
  4. Klicka på Flytta.

Om du är klientorganisationsadministratör eller analysadministratör kan du flytta appar mellan utrymmen i Hanteringskonsol. Appar kan flyttas mellan delade utrymmen, mellan delat utrymme och personligt utrymme och mellan hanterade utrymmen. Information om dessa administratörprivilegier finns i Hantera appar för huvud- och analysadministratörer.

Flytta datakopplingar

När en datakoppling skapats i ett utrymme går det inte att flytta kopplingen till något annat utrymme såvida inte du har åtkomst till Hanteringskonsol som klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör. För att flytta en befintlig datakoppling till ett annat utrymme ska du kontakta en administratör eller skapa en ny koppling i önskat utrymme med samma inställningar som den befintliga kopplingen.

Dokumentation om hur en administratör kan flytta en koppling finns i Flytta datakopplingar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!