Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utforska appar med analys av konversationer

Insight Advisor Chat är ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat. Med Insight Advisor Chat kan du söka efter insikter i alla appar du har åtkomst till.

Du går till Insight Advisor Chat genom att klicka på Fråga Insight Advisor i Qlik Cloud-analys-hubben.

Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat, som visar startvyn.

Du kan skriva din fråga eller klicka på mikrofonikonen om webbläsarens röst-till-text-funktion stöds i Insight Advisor Chat. Du kan välja ditt chattspråk i listan över språk som stöds. Insight Advisor Chat frågor som du anger krypteras innan de släpps. Insight Advisor Chat returnerar appar som innehåller relevanta resultat. När du väljer en app levererar Insight Advisor Chat ett svar med text eller en visualisering. Insight Advisor Chat kan föreslå ytterligare analyser för din fråga som skapar olika visualiseringar. Du kan även ställa uppföljningsfrågor som in Germany eller for 2019, så visar Insight Advisor Chat nya resultat.

Om en app definierar tidsperioder i laddningsskriptet, den logiska modellen eller den automatiska kalendern kan du be Insight Advisor om jämförelser av tidsperioder. Du kan be att få månader, kvartal och år i dina jämförelser. Du kan be om en jämförelse genom att använda vs, over, against eller compare to i din fråga. Exempel:

 • Sales for 2021 vs 2022

 • Sales for 2021 over 2022

 • Sales for 2021 against 2022

 • Compare sales for 2021 to 2022

 • Sales for 2021 compare to 2022

Vad du kan söka efter och visa från appar beror på appen och dina behörigheter i den appens utrymme. Mer specifik information finns i Tillgänglighet för appinnehåll i Insight Advisor Chat.

Anteckning om informationSkriv help om du behöver hjälp.

Om du vill visa och välja bland tillgängliga alternativ, klickar du på Appar, Dimensioner eller Mått, eller anger Show apps, Show Dimensions eller Show measures. Dimensioner och mått visar motsvarande originalobjekt från en app. Om en app inte har några originalobjekt visas dimensions- och måttfält i stället.

Du kan klicka på Frågor för att visa upp till fem slumpmässiga exempelfrågor från de appar som du har åtkomst till. Du kan klicka på Frågor igen för att uppdatera listan med frågor. När du klickar på en exempelfråga skrivs frågan in i chatten där du kan redigera den innan du skickar den.

Du kan inte göra val i visualiseringar på samma sätt som du kan i en app. Du kan visa beskrivningar för visualiseringarna och, beroende på data i appen, bläddra igenom stora diagram. Du kan klicka på Utforska detta ytterligare för att se en visualisering i Insight Advisor i källappen.

Appar måste vara aktiverade för insikter om du vill att de ska visas i Insight Advisor Chat. Mer information finns i Göra appar tillgängliga i Insight Advisor Chat.

Frågor med naturligt språk

Frågor och sökningar som görs med naturligt språk måste hänvisa till fältnamn eller synonymer för fältnamn i appars datamodeller. Du kan visa tillgängliga appar genom att skriva Show apps. Du kan visa tillgängliga dimensioner och mått genom att skriva show dimensions och show measures. När du klickar på en dimension visas de 10 första värdena för den dimensionen. Om du klickar på ett mått tillämpas det måttet.

Frågor med naturligt språk stöder tre filtertyper:

 • Tid: En tidsenhet eller ett datum. Till exempel Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Ett värde från en av dimensionerna. Till exempel Show me Sales by Product for Sweden.
 • Mått: Ett eller flera värden från ett mått. Till exempel Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Du kan formulera dina frågor för sökning efter fakta, jämförelser eller rangordning. Fakta är påståenden som What are my sales eller Show expenses over time for 2019. Du kan fråga efter en jämförelse genom att inkludera vs eller compare i din fråga. Till exempel Compare sales to expenses over time. Du kan be om rangordning genom att lägga till top i din fråga. Till exempel Show me top 10 product by sales for 2020.

Ge feedback

Du kan ge feedback på visualiseringar som genererats av Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Feedback kan användas av granskningsadministratörer för att förbättra användarupplevelsen genom att ändra appens affärslogik eller data.

Klicka på Kurs på ett diagram som genererats av Insight Advisor Chat för att ge feedback på visualiseringen. Du kan ange ett positivt eller negativt svar och skriva en kommentar.

Dialog för att ge feedback på Insight Advisor Chat-analyser

Dialogruta för feedback för diagram som rekommenderas av Insight Advisor eller Insight Advisor Chat.

Mer information finns i Användning av feedback och användningsmätningar för att förbättra appens användbarhet.

Använda Insight Advisor Chat via externa samarbetsplattformar

För Qlik Cloud-klientorganisationer kan du använda Insight Advisor Chat för att komma åt konversationsanalys på externa samarbetsplattformar, t.ex. Microsoft Teams. Mer information finns i Få tillgång till Insight Advisor Chat via externa samarbetsplattformar.

Språk som stöds

Följande språk stöds för frågor om naturliga språk påInsight Advisor Chat:

 • tyska

 • engelska

 • spanska

 • franska

 • italienska

 • Nederländska

 • polska

 • portugisiska

 • Svenska

Se Frågor som stöds av språk, för en lista över exempelfrågor som stöds per språk.

Språkkommentarer

Följande begränsningar gäller för språkstöd i Insight Advisor Chat:

 • På spanska behandlas inte fältnamn och värden som innehåller bokstäver med accenter (á, é, í, ó, ú, ü, ñ,) eller inverterade skiljetecken (¿, ¡) som samma värden utan accenter. Exempel:

  • Méxiko skulle inte ge resultat för Mexiko, inte heller skulle Mexiko ge resultat för Méxiko.
  • Categorias skulle inte ge resultat för Categorías, inte heller skulle Categorías returnera resultat för Categorias.

  Om du vill att termer ska erkännas som motsvarigheter lägger du till dem som synonymer i programmet. Mer information finns i Lägga till synonymer i Insight Advisor.

 • Svar på naturligt språk i språk som stöds ger bara ett generellt meddelande om frågan innehåller fler än två filter eller fler än två datavärdesfilter på en dimension. De använda filtren ingår dock i svaret.
 • Sammansatta ord som innehåller fältnamn stöds inte för frågor på naturligt språk på tyska, nederländska och svenska.

Beaktanden vid dataöverföring av röst-till-text

I många webbläsare Insight Advisor använder röst-till-text-sökningsfunktionen Web Speech API för extern bearbetning av röst-till-text-data. Detta används av både Sök i Insight Advisor och Insight Advisor Chat. Användarens webbläsare kan skicka ljudet som spelats in av webbläsarens API till en extern källa för transkription. Röstbearbetning kommer att hanteras av den webbtjänst som väljs av användarens webbläsare. Till följd av detta kan den inspelade informationen skickas till en tredjepartsserver. Det finns därför ingen garanti att uppgifterna stannar inom användarens Qlik region. Qlik är inte ansvarig för denna utomstående parts databearbetning.

Om användare vill begränsa detta informationsflöde till sin relevanta tredjepartswebbläsare (stänga av röst-till-text-funktionen), ordnas detta med hjälp av specifika kontroller, inklusive inställningar i deras webbläsare och andra säkerhetskonfigurationer.

Begränsningar

Insight Advisor Chat har följande begränsningar:

 • Följande diagram stöder inte rullningslister och verktygstips i Insight Advisor Chat:
  • Kombinationsdiagram
  • Spridningsdiagram
  • Vattenfallsdiagram
 • Svar på naturligt språk är inte tillgängliga för frågor med flera dimensioner eller tre eller flera mått.
 • När du använder röst-till-text-funktionen för att ställa frågor med naturligt språk, ska Insight Advisor-språket du använder matcha språket i dina data.

 • Appar som använder Section Access kräver ytterligare konfiguration för att tjänstanvändare ska göra apparna tillgängliga i Insight Advisor Chat. Mer information finns här Använda Section Access och Insight Advisor Chat. Appar som använder Section Access har följande begränsningar:

  • Appförslag för din fråga omfattar appar som använder Section Access från utrymmena som du har åtkomst till. Om du inte har åtkomst till de apparna kommer ingenting att hända om du väljer dem.

 • Insight Advisor Chat visar appar som är aktiverade för chatt i hubben, från utrymmen som du har åtkomst till. Du måste ha behörighet i dessa utrymmen för att kunna visa apparna. Om du har behörigheten Kan hantera i ett hanterat utrymme men inte har Kan visa eller Kan bidra, kan du se appar från det hanterade utrymmet i Insight Advisor Chat men du kan inte se visualiseringar från dem.
 • Nya originalobjekt och affärslogiksvokabulär som läggs till i appar är inte tillgängliga i Insight Advisor Chat förrän appen laddas.
 • Om ett fältnamn bara innehåller numeriska värden kommer det fältet att användas när resultat genereras från en sökning med naturligt språk istället för ett superlativ (som toppen eller botten med samma numeriska värde).

  Om du till exempel har sökt efter top 3 service providers och ett av dina fält hette 3, kommer 3 att användas i resultatet istället för topp 3-resultatet för tjänstleverantörer.

 • Jämförelser av tidsperioder har följande begränsningar:
  • En app måste definiera tidsperioder i laddningsskriptet, den logiska modellen eller den automatiska kalendern för att ge stöd för jämförelser av tidsperioder.
  • För frågor eller sökningar på naturligt språk, till exempel year over year eller month over month måste hela satsen skrivas ut. Förkortningar som YOY eller MOM stöds inte.
  • Jämförelser av tidsperioder har endast stöd för upp till ett mått och en dimension i frågan med naturligt språk.
 • Se Begränsningar för information om de analystyper som stöds för insikter på naturligt språk.

 • Frågor på engelska som använder nyckelordet trend med ett mått och ett tidsfilter stöds inte.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!