Gå till huvudinnehåll

Publicera appar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Publicera appar

Du kan publicera appar från ett personligt eller delat utrymme till ett hanterat utrymme. Du måste ha behörigheten Kan publicera i de hanterade utrymmen du publicerar i. Vid publiceringen skapas en kopia av appen i det hanterade utrymmet. I Detaljer kan du se vilka utrymmen en app har publicerats i.

Appar visar information om när de senast publicerades i ett hanterat utrymme i publiceringsdialogen.

Observera: Schemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.
Observera:

Appar som har Insight Advisor aktiverat i hubben måste laddas efter publicering till ett hanterat utrymme.

Mer information om att publicera appar i ett hanterat utrymme finns i Använda appar i hanterade utrymmen.

  1. Klicka på More på appen och välj Publicera.
  2. Välj ett hanterat utrymme.

  3. Om du vill kan du ändra Namn på publicerad app, Beskrivning och Taggar för appen.
  4. Klicka på Publicera.

Publicera om appar

Appar i hanterade utrymmen uppdateras genom att källappen publiceras om. När du publicerar om en app, kan du antingen publicera en ny version eller ersätta befintliga kopior av appen i hanterade utrymmen.

Du kan publicera om en app även om den inte finns i samma utrymme. Antag till exempel att du utvecklar appar med skilda utrymmen för utveckling och verifiering, och att det finns kopior av originalappen i båda utrymmena. Varje utrymme kan publicera om sin egen kopia till det hanterade utrymmet.

Om en annan kopia av appen har publicerats om och ersatt appen i det hanterade utrymmet visas publiceringsdialogen. Om du ändrar namnet vid publiceringen så att det matchar namnet på appen i det hanterade utrymmet kommer du att publicera om den appen.

  1. Klicka på More på appen och välj Publicera.
  2. Om du vill publicera en ny version av appen klickar du på Publicera ny.

  3. Om du vill ersätta befintliga publicerade kopior av appen väljer du de kopior som ska ersättas.
  4. Om du vill inkludera data i appen väljer du Inkludera data.
  5. Klicka på Publicera igen.