Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera appar

Du kan publicera appar från ett personligt eller delat utrymme till ett hanterat utrymme. Vid publiceringen skapas en kopia av appen i det hanterade utrymmet.

Du måste ha behörigheten Ägare eller Kan publicera i de hanterade utrymmen du publicerar eller återpublicerar appen i. Om appen som publiceras är i ett delat utrymme behöver du också utrymmesrollen Kan redigera eller högre i det delade utrymmet för att kunna publicera appen.

I Detaljer kan du se vilka utrymmen en app har publicerats i.

Appar visar information om när de senast publicerades i ett hanterat utrymme i publiceringsdialogen.

Anteckning om informationSchemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.
Anteckning om information

Appar som har Insikter aktiverat i hubben måste laddas om efter publicering till ett hanterat utrymme.

Anteckning om information

När en beställd urvalsapp har publicerats i ett hanterat utrymme kan du inte redigera navigeringslänken i urvalsappen eller i en publicerad app. Om du behöver uppdatera navigeringslänken tar du bort den publicerade appen. Därefter redigerar du länken i urvalsappen och publicerar appen igen i det hanterade utrymmet.

Mer information om att publicera appar i ett hanterat utrymme finns i Använda appar i hanterade utrymmen.

  1. Klicka på More på appen och välj Publicera.
  2. Välj ett hanterat utrymme.

  3. Om du vill kan du ändra Namn på publicerad app, Beskrivning och Taggar för appen.
  4. Klicka på Publicera.

Publicera om appar

Appar i hanterade utrymmen uppdateras genom att källappen publiceras om. När du publicerar om en app, kan du antingen publicera en ny version eller ersätta befintliga kopior av appen i hanterade utrymmen.

Du kan publicera om en app även om den inte finns i samma utrymme. Antag till exempel att du utvecklar appar med skilda utrymmen för utveckling och verifiering, och att det finns kopior av originalappen i båda utrymmena. Varje utrymme kan publicera om sin egen kopia till det hanterade utrymmet.

Om en annan kopia av appen har publicerats om och ersatt appen i det hanterade utrymmet visas publiceringsdialogen. Om du ändrar namnet vid publiceringen så att det matchar namnet på appen i det hanterade utrymmet kommer du att publicera om den appen.

  1. Klicka på Mer på appen och välj Publicera.
  2. Om du vill publicera en ny version av appen klickar du på Publicera ny.

  3. Om du vill ersätta befintliga publicerade kopior av appen väljer du de kopior som ska ersättas.
  4. Om du vill inkludera data i appen väljer du Inkludera data.
  5. Klicka på Publicera igen.

Appägande när appar publiceras

När en app publiceras i ett hanterat utrymme kommer den publicerade kopian ha samma ägare som källappen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!