Gå till huvudinnehåll

Ändra titel och beskrivning för en app

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ändra titel och beskrivning för en app

Ändra titeln och beskrivningen för dina appar. När du skapar en ny app används appens namn som dess titel.

Ändra titel och beskrivning i molnhubben

  1. Klicka på More på appen du vill redigera och välj Redigera.
  2. Ändra på titel och beskrivning och klicka på Spara.

Ändra titel och beskrivning i appöversikten

Gör följande:

  1. I app-översikten klickar du på Edit i området för app-detaljer.
  2. Ange Rubrik och Beskrivning.
  3. Klicka på Checkmark för att sluta redigera.

Dina ändringar sparas.

Tips: Du kan öppna eller stänga appdetaljsområdet genom att klicka på appnamnet i navigeringsfältet.