Przeskocz do zawartości głównej

Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat

NA TEJ STRONIE

Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat

Swoje aplikacje możesz udostępnić w funkcji Insight Advisor Chat w hubie w chmurze.

Gdy Twoja aplikacja jest dostępna, użytkownicy mający do niej dostęp mogą wyszukiwać Insight Advisor w Twojej aplikacji przy użyciu funkcji Insight Advisor Chat. Więcej informacji o Insight Advisor Chat zawiera temat Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

Uwaga: Insight Advisor Chat nie obsługuje aplikacji używających funkcji Section Access.

Dostępność zawartości aplikacji w Insight Advisor Chat

To, co użytkownicy mogą wyszukiwać i do czego mogą uzyskiwać dostęp za pomocą przycisków Miara i Wymiar przy użyciu Insight Advisor Chat, zależy od uprawnień użytkowników w przestrzeni, tego, czy aplikacja została opublikowana i czy został do niej zastosowany model logiczny.

W przypadku własnych nieopublikowanych w przestrzeni prywatnej możesz wyszukiwać pola i elementy główne z aplikacji.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach udostępnionych użytkownicy z uprawnieniami Może edytować lub Może zarządzać mogą wyszukiwać pola i elementy główne. Użytkownicy z uprawnieniami Może wyświetlać mogą wyszukiwać tylko elementy główne.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach zarządzanych użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą wyszukiwać pola i elementy główne. Użytkownicy z uprawnieniami Może współtworzyć lub Może wyświetlać mogą wyszukiwać elementy główne.

Jeśli do aplikacji w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej zastosowano logikę biznesową, użytkownicy mogą wyszukiwać dostępne pola i elementy główne na podstawie modelu logicznego niezależnie od swoich uprawnień w przestrzeni.

Kliknięcie przycisku Miara lub Wymiar (albo wprowadzenie „show measure” lub „show dimension”) spowoduje wyświetlenie odpowiednich elementów głównych. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola związane z miarami lub wymiarami. Pola lub elementy główne ukryte w modelu logicznym nie pojawią się po kliknięciu przycisku, ale można je wyszukać w zapytaniu.

Włączanie Insight Advisor Chat

  1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
  2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij App settings.
  3. W obszarze Użyj Insight Advisor włącz opcję W hubie.