Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Udostępnianie aplikacji w funkcji Czat Wniosków

Swoje aplikacje możesz udostępnić w funkcji Czat Wniosków w hubie w chmurze.

Kiedy aplikacja jest dostępna, użytkownicy z dostępem do tej aplikacji mogą przeszukiwać Wnioski w aplikacji z Czat Wniosków. Więcej informacji o Czat Wniosków zawiera temat Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

Gdy aplikacja jest dostępna, użytkownicy mający do niej dostęp mogą również wchodzić z nią w interakcje, korzystając z analityki konwersacyjnej w Microsoft Teams. Więcej informacji zawiera temat Eksplorowanie zawartości aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej w Microsoft Teams.

InformacjaAplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji, aby użytkownicy usługi byli dostępni w funkcji Czat Wniosków. Jeśli masz poufne informacje w nazwach aplikacji, pól lub elementów głównych, mogą one zostać ujawnione przez udostępnienie aplikacji używających instrukcji Section Access dla funkcji Czat Wniosków. Sugestie aplikacji dotyczące zapytań obejmują aplikacje w przestrzeniach, do których użytkownicy mają dostęp. Mogą to być aplikacje, do których użytkownicy nie mają dostępu w sekcji Dostęp do sekcji aplikacji. Jednak wybranie tych aplikacji nie da żadnych efektów. Po kliknięciu Wymiary lub Miary w celu wyświetlenia dostępnych elementów z aplikacji używającej instrukcji Section Access użytkownicy mogą zobaczyć elementy, do których nie mają dostępu. Kliknięcie tych elementów nie spowoduje jednak udostępnienia użytkownikom żadnych danych. Więcej informacji zawiera temat Używanie Section Access i Czat Wniosków.

Dostępność zawartości aplikacji w Czat Wniosków

To, co użytkownicy mogą wyszukiwać i do czego mogą uzyskiwać dostęp za pomocą przycisków Miara i Wymiar przy użyciu Czat Wniosków, zależy od uprawnień użytkowników w przestrzeni, tego, czy aplikacja została opublikowana i czy został do niej zastosowany model logiczny.

W przypadku własnych nieopublikowanych w przestrzeni prywatnej możesz wyszukiwać pola i elementy główne z aplikacji.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach udostępnionych użytkownicy z uprawnieniami Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach lub Może zarządzać mogą wyszukiwać pola i elementy główne. Użytkownicy z uprawnieniami Może wyświetlać mogą wyszukiwać tylko elementy główne.

W przypadku aplikacji w przestrzeniach zarządzanych użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą wyszukiwać pola i elementy główne. Użytkownicy z uprawnieniami Może współtworzyć lub Może wyświetlać mogą wyszukiwać elementy główne.

Jeśli do aplikacji w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej zastosowano logikę biznesową, użytkownicy mogą wyszukiwać dostępne pola i elementy główne na podstawie modelu logicznego niezależnie od swoich uprawnień w przestrzeni.

Kliknięcie przycisku Miara lub Wymiar (albo wprowadzenie show measure lub show dimension) spowoduje wyświetlenie odpowiednich elementów głównych. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola związane z miarami lub wymiarami. Pola lub elementy główne ukryte w modelu logicznym nie pojawią się po kliknięciu przycisku, ale można je wyszukać w zapytaniu.

Włączanie Czat Wniosków

  1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
  2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij Ustawienia aplikacji.
  3. Włącz Wnioski w hubie.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!