Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

quartername - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de maanden van het kwartaal (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van het kwartaal.

Syntaxis:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstypen: dual

Diagram van de quartername()-functie

Voorbeelddiagram laat zien hoe de quartername-functie een invoerdatum omzet in een reeks maanden die in het kwartaal zitten waarin de datum valt.

De quartername()-functie bepaalt welk kwartaal de datum in valt. Hij retourneert vervolgens een waarde die de begin- en eindmaanden van het kwartaal en van het jaar laten zien. De achterliggende numerieke waarde van dit resultaat is de eerste milliseconde van het kwartaal.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Wanneer gebruiken

De quartername()-functie is handig als u aggregaties per kwartaal wilt vergelijken. Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per kwartaal wilt zien.

Deze functie kan in het load-script worden gebruikt om een veld in een masterkalendertabel te maken. Hij zou ook rechtstreeks in een diagram kunnen worden gebruikt als een berekende dimensie.

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak MM/DD/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
quartername('10/29/2013') Retourneert Oct-Dec 2013.
quartername('10/29/2013', -1) Retourneert Jul-Sep 2013.
quartername('10/29/2013', 0, 3) Retourneert Sep-Nov 2013.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Datum zonder aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – Datum met period_no argument

Voorbeeld 3 – Datum met first_week_day-argument

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!