Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inlunarweektodate - script- en diagramfunctie

Met deze functie wordt bepaald of timestamp binnen het gedeelte van de maanweek ligt tot en met de laatste milliseconde van base_date. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door het feit dat 1 januari wordt gezien als de eerste dag van de week en, met uitzondering van de laatste week van het jaar, bevat elke week precies zeven dagen.

Syntaxis:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Voorbeelddiagram van de inlunarweektodate()-functie

Voorbeelddiagram van de inlunarweektodate-functie waarin de datums worden getoond waarvoor de functie een TRUE-waarde retourneert op basis van de invoerinformatie.

De inlunarweektodate()-functie functioneert als het eindpunt van de maanweek. Daarentegen bepaalt de inlunarweek()-functie in welke maanweek de base_date valt. Bijvoorbeeld: als de base_date 5 januari was, dan zou een tijdstempel tussen 1 januari en 5 januari een booleaans resultaat voor TRUE retourneren. Datums zoals 6 en 7 januari en zouden een booleaans resultaat voor FALSE retourneren.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maanweek wordt geëvalueerd.
period_no De maanweek kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.

Wanneer gebruiken

De functie inlunarweektodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een IF-uitdrukking. De inlunarweektodate()-functie zou worden gebruikt wanneer de gebruiker wil dat de berekening een aggregatie of berekening retourneert, afhankelijk van of de geëvalueerde datum in een bepaald deel van de week in kwestie heeft plaatsgevonden.

De functie inlunarweektodate() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een bepaalde week t/m een bepaalde datum is geproduceerd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/13/2013', 0) Retourneert TRUE, omdat de waarde van timestamp, 01/12/2013, in het deel van de week van 01/08/2013 tot 01/13/2013 valt.
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/11/2013', 0) Retourneert FALSE omdat de waarde timestamp later is dan de waarde base_date hoewel de twee datums in dezelfde maanweek vallen vóór 01/12/2012.
inlunarweektodate('01/12/2006', '01/05/2006', 1) Retourneert TRUE. Als een waarde van 1 wordt opgegeven voor period_no, wordt de base_date één week vooruit geschoven, zodat de waarde van timestamp in het deel van de maanweek valt.

De functie inlunarweektodate() wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
lunarweekname - script- en diagramfunctie Deze functie wordt gebruikt om het maanweeknummer te bepalen van het jaar waarin een invoerdatum valt.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!