Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

makeweekdate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een datum die is berekend voor het jaar YYYY, de week WW en de dag van de week D.

Syntaxis:  

MakeWeekDate(YYYY [ , WW [ , D ] ])

Retourgegevenstypen: dual

De makeweekdate()-functie is beschikbaar zowel als een script- als een diagramfunctie. De functie berekent de datum op basis van de parameters die in de functie worden gepasseerd. Als de dag van de week-parameter wordt weggelaten, retourneert de functie de datum van de maandag van die week.

De makeweekdate()-functie houdt geen rekening met de systeemvariabelen BrokenWeek, ReferenceDay of FirstWeekDay. Week 1 begint op de eerste maandag in januari. Zo begint week 1 in 2022 op 3 januari.

Argumenten
Argument Beschrijving
YYYY Het jaartal als een geheel getal.
WW

De week als een geheel getal.

De week kan positief of negatief zijn en kan groter zijn dan 52 om datums in andere jaren te retourneren.

D

De dag van de week als een geheel getal.

Als er geen dag van de week is aangegeven, wordt 0 (maandag) verondersteld. De resterende dagen van de week worden als volgt toegewezen: 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Wanneer gebruiken

De makeweekdate()-functie wordt normaliter gebruikt in het script voor het genereren van gegevens om een lijst met datums te genereren of om datums op te bouwen wanneer het jaar, de week of dag van de week in de invoergegevens zijn verstrekt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
makeweekdate(2014,6,6) retourneert 02/09/2014
makeweekdate(2014,6,1) retourneert 02/04/2014
makeweekdate(2014,6) retourneert 02/03/2014 (er wordt uitgegaan van weekdag 0)

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Inclusief dag

Voorbeeld 2 – Exclusief dag

Voorbeeld 3 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!