Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inweek - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen de week valt die base_date bevat.

Syntaxis:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van het bereik van de inweek()-functie

Het diagram laat zien hoe de inweek()-functie kan worden gebruikt om datums in weeksegmenten te evalueren en een booleaans resultaat te retourneren als een datum wel of niet binnen een geselecteerd bereik valt.

De inweek()-functie gebruikt het argument base_date om te identificeren in welke zevendaagse periode dag valt. De begindag van de week wordt gebaseerd op de systeemvariabele FirstWeekDay. U kunt echter ook de eerste dag van de week wijzigen door het first_week_day-argument in de inweek()-functie te gebruiken.

Nadat de geselecteerde week is gedefinieerd, retourneert de functie booleaanse resultaten bij het vergelijken van de voorgeschreven datumwaarden met dat weeksegment.

De functie inweek() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. De inweek()-functie retourneert een aggregatie of berekening die afhankelijk is van of een geëvalueerde datum in de week valt met de geselecteerde datum van het base_date-argument.

De inweek()-functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle materieel te identificeren dat in een specifieke week is geproduceerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de week wordt geëvalueerd.
period_no De week kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Standaard is de eerste dag van de week zondag (zoals bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay), beginnend om middernacht tussen zaterdag en zondag. De parameter first_week_day vervangt de variabele FirstWeekDay. Geef aan dat de week op een andere dag begint door een vlag tussen 0 en 6 op te geven.

waarden first_week_day
Dag Waarde
Maandag 0
Dinsdag 1
Woensdag 2
Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5
Zondag 6

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', 0) Retourneert TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/20/2006', 0 ) Retourneert FALSE
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', -1 ) Retourneert FALSE
inweek ('01/07/2006', '01/14/2006', -1) Retourneert TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/09/2006', 0, 3) Retourneert FALSE omdat first_week_day is gespecificeerd als 3 (donderdag), waardoor 01/12/2006 de eerste dag van de week is na de week waarin 01/09/2006 valt.

Deze onderwerpen kunnen u helpen bij het werken met deze functie:

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Standaardvlag/-waarde Beschrijving
FirstWeekDay 6 / zondag Definieert de begindag van elke week.

Voorbeeld 1 – Geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!