Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inlunarweek - script- en diagramfunctie

Deze functie bepaalt of timestamp binnen de maanweek valt die base_date bevat. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door het feit dat 1 januari wordt gezien als de eerste dag van de week. Met uitzondering van de laatste week van het jaar, bevat elke week precies zeven dagen.

Syntaxis:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

De inlunarweek()-functie bepaalt welke maanweek de base_date in valt. Er wordt vervolgens een booleaanse waarde geretourneerd zodra de functie heeft bepaald of iedere tijdstempelwaarde binnen dezelfde maanweek valt als de base_date.

Diagram van de inlunarweek()-functie

Voorbeelddiagram van de inlunarweek-functie waarin de datums worden getoond waarvoor de functie een TRUE-waarde retourneert op basis van de invoerinformatie.

Wanneer gebruiken

De functie inlunarweek() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een IF-uitdrukking. Dit retourneert een aggregatie of berekening afhankelijk van of de geëvalueerde datum plaatsvond in de betreffende maanweek.

De functie inlunarweek() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle materieel te identificeren die in een bepaalde maanweek is geproduceerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maanweek wordt geëvalueerd.
period_no De maanweek kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.
Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', 0) Retourneert TRUE, omdat de waarde van timestamp, 01/12/2013, in de week van 01/08/2013 tot 01/14/2013 valt.
inlunarweek('01/12/2013', '01/07/2013', 0) Retourneert FALSE, omdat de base_date 01/07/2013 in de maanweek valt die is ingesteld op 01/01/2013 tot 01/07/2013.
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', -1) Retourneert FALSE. Door het opgeven van een waarde van period_no als -1 wordt de week naar de vorige week verschoven, van 01/01/2013 t/m 01/07/2013.
inlunarweek('01/07/2013', 01/14/2013', -1) Retourneert TRUE. In vergelijking met het voorafgaande voorbeeld ligt de timestamp in de volgende week daarna als wordt rekening gehouden met de terugwaartse verschuiving.
inlunarweek('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3) Retourneert FALSE. Door een waarde van 3 op te geven voor first_week_day, wordt het begin van het jaar berekend vanaf 01/04/2013. Daarom valt de waarde van base_date in de eerste week en de waarde van timestamp in de week van 01/11/2013 t/m 01/17/2013.

De functie inlunarweek() wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
Functie Interactie
lunarweekname - script- en diagramfunctie Deze functie wordt gebruikt om het maanweeknummer te bepalen van het jaar waarin een invoerdatum valt.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – Diagramobject

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!