Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inquarter - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het kwartaal valt dat base_date bevat.

Syntaxis:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van het bereik van de inquarter()-functie

Diagram dat de tijdsperiode toont dat de inquarter()-functie evalueert.

Met andere woorden: de inquarter()-functie verdeelt het jaar in vier gelijke kwartalen tussen 1 januari en 31 december. U kunt het first_month_of_year-argument gebruiken om te veranderen welke maand als de eerste maand wordt gezien in uw app. Op basis van dat argument veranderen ook de kwartalen. De base_date-functie identificeert welk kwartaal moet worden gebruikt als de vergelijkingsdatum voor de functie. Ten slotte retourneert de functie een booleaans resultaat wanneer de datumwaarden met dat segment worden vergeleken.

De functie inquarter() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. Hierdoor wordt een aggregatie of berekening geretourneerd, afhankelijk van of een datum al dan niet in het geselecteerde kwartaal valt.

De inquarter()-functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle apparatuur te identificeren die in een kwartaalsegment is geproduceerd op basis van de datums waarop de apparatuur is geproduceerd.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het kwartaal wordt geëvalueerd.
period_no

Het kwartaal kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.

first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11
December 12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0) Retourneert TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0) Retourneert FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Retourneert FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1) Retourneert TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Retourneert FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Retourneert TRUE

Voorbeeld 1 – Geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 - first_month_of_year

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!