Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inweektodate - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de week ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

Informatie

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van functie inweektodate

Voorbeelddiagram van het datumbereik waarbinnen de functie inweektodate de waarde WAAR retourneert.

De functie inweektodate() gebruikt de parameter base_date om een maximale grensdatum van een weeksegment te identificeren, evenals de bijbehorende datum voor het begin van de week, die is gebaseerd op de systeemvariabele FirstWeekDay (of door de gebruiker gedefinieerde parameter first_week_day). Zodra dit weeksegment is gedefinieerd, retourneert de functie booleaanse resultaten bij het vergelijken van de voorgeschreven datumwaarden met dat segment.

Wanneer gebruiken

De functie inweektodate() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if-uitdrukking. Dit retourneert een aggregatie of berekening afhankelijk van of een geëvalueerde datum plaatsvond in de week tot en met een bepaalde datum.

De functie inweektodate() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle verkopen te berekenen die in een bepaalde week tot een bepaalde datum zijn gedaan.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de week wordt geëvalueerd.
period_no De week kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Standaard is de eerste dag van de week zondag (zoals bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay), beginnend om middernacht tussen zaterdag en zondag. De parameter first_week_day vervangt de variabele FirstWeekDay. Geef aan dat de week op een andere dag begint door een vlag tussen 0 en 6 op te geven.

Gebruik voor een week die begint op maandag en eindigt op zondag een vlag van 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

 

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Interactie
inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0) Retourneert TRUE.
inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0) Retourneert FALSE.
inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1) Retourneert FALSE.
omdat period_no is opgegeven als -1, vormt 01/11/2006 de daadwerkelijke datum waartegen timestamp wordt afgezet.
inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3 ) Retourneert FALSE, omdat first_week_day is opgegeven als 3 (donderdag), waardoor 01/12/2006 de eerste dag van de week wordt na de week die 01/12/2006 bevat.

Deze onderwerpen kunnen u helpen bij het werken met deze functie:

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Standaardvlag/-waarde Beschrijving
FirstWeekDay 6 / zondag Definieert de begindag van elke week.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!