Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

month - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een duale waarde: een maandnaam zoals vastgelegd in de omgevingsvariabele MonthNames, en een geheel getal tussen 1-12. De maand wordt berekend volgens de datuminterpretatie van de uitdrukking, in overeenstemming met de standaardinterpretatie van getallen.

De functie retourneert de naam van de maand in de indeling van de systeemvariabele MonthName voor een specifieke datum. Dit wordt vaak gebruikt om een dagveld te maken als een dimensie in een hoofdagenda.

Syntaxis:  

month(expression)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

month( 2012-10-12 )

Retourneert Okt
month( 35648 ) retourneert Aug, omdat 35648 = 1997-08-06

Voorbeeld 1 - gegevensverzameling DateFormat (script)

Voorbeeld 2 – ANSI-datums (script)

Voorbeeld 3 – Datums zonder notatie (script)

Voorbeeld 4 – Vervalmaand berekenen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!