Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

lunarweekend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag van de maanweek die date bevat. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door het feit dat 1 januari wordt gezien als de eerste dag van de week en, met uitzondering van de laatste week van het jaar, bevat elke week precies zeven dagen.

Syntaxis:  

LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])

Retourgegevenstypen: dual

Voorbeelddiagram van de lunarweekend()-functie

VOEG HIER ALT-TEKST TOE...!!!

De lunarweekend()-functie bepaalt welke maanweek de date in valt. Het retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de laatste milliseconde van die week.

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.

Wanneer gebruiken

De lunarweekend()-functie wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening een deel van de week wordt gebruikt dat nog niet heeft plaatsgevonden. Anders dan de weekend()-functie, eindigt de laatste maanweek van het kalenderjaar op 31 december. De lunarweekend()-functie zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om rente te berekenen die tijdens de week nog niet is opgebouwd.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
lunarweekend('01/12/2013') Retourneert 01/14/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', -1) Retourneert 01/07/2013 23:59:59.
lunarweekend('01/12/2013', 0, 1) Retourneert 01/15/2013 23:59:59.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!