Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inmonths - script- en diagramfunctie

Deze functie bepaalt of een tijdstempel valt binnen dezelfde periode van de maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar als basisdatum. Het is tevens mogelijk om te bepalen of de tijdstempel binnen een voorafgaande of volgende tijdsperiode valt.

Syntaxis:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van de inmonths()-functie

Het diagram dat de periode aangeeft waarin de inmonths()-functie een basisdatum als True of False aanduidt.

De functie inmonths() verdeelt het jaar in segmenten op basis van het opgegeven n_months-argument. Het bepaalt vervolgens of een geëvalueerde tijdstempel in hetzelfde segment valt als het base_date-argument. Als er echter een period_no-argument is opgegeven, bepaalt de functie of de tijdstempels in een vorige of volgende periode vallen ten opzichte van de base_date.

De volgende segmenten van het jaar zijn beschikbaar in de functie als n_month-argumenten:

n_month-argumenten
Periode Aantal maanden
maandelijks 1
tweemaandelijks 2
kwartaal 3
tertiaal 4
halfjaarlijks 6

De functie inmonths() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. Door de inmonths()-functie te gebruiken, kunt u de periode selecteren die u wilt laten evalueren. Bijvoorbeeld: door de gebruiker producten te laten identificeren die in de maand, het kwartaal of de jaarhelft van een bepaalde periode zijn geproduceerd.

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Argumenten
Argument Beschrijving
n_months

Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal of uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).

timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de periode wordt geëvalueerd.
period_no

De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.

first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11
December 12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0) Retourneert TRUE. Omdat de waarde van timestamp, 25/01/2013, binnen de periode van vier maanden van 01/01/2013 t/m 30/04/2013 ligt, waarin de waarde van base_date, 25/04/2013 ligt.
inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0) Retourneert FALSE. Omdat 25/05/2013 buiten dezelfde periode als het voorafgaande voorbeeld ligt.
inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1 ) Retourneert TRUE. Omdat de waarde van period_no, -1, de zoekperiode één periode van vier maanden (de waarde van n-months) terugschuift, waardoor de zoekperiode valt van 01/09/2012 t/m 31/12/2012.
inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3) Retourneert TRUE. Aangezien de waarde van first_month_of_year is ingesteld op 3, waardoor de zoekperiode  03/01/2006  tot  07/30/2006 wordt in plaats van  01/01/2006  tot  04/30/2006.

Voorbeeld 1 – Geen aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 - first_month_of_year

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!