Ga naar hoofdinhoud

converttolocaltime - script- en diagramfunctie

Converteert een UTC- of GMT-tijdstempel naar een lokale tijd met twee representaties. De plaats kan een reeks steden, plaatsen en tijdzones overal ter wereld zijn. 

Syntaxis:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel waarnaar moet worden geconverteerd.
place

Een plaats of tijdzone uit de tabel met geldige plaatsen en tijdzones hieronder. U kunt ook gebruikmaken van GMT of UTC om de lokale tijd te definiëren. De volgende waarden en tijdverschuivingsbereiken zijn geldig:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
InformatieU kunt alleen standaard tijdverschuivingen gebruiken. Het is niet mogelijk een willekeurige tijdverschuiving te gebruiken, bijvoorbeeld GMT-04:27.
ignore_dst Stel in op True als u DST (zomertijd) wilt negeren.

Bij de resulterende tijd wordt rekening gehouden met zomertijd, tenzij ignore_dst is ingesteld op True.

Geldige plaatsen en tijdzones
A-C D-K L-R S-Z
Abu Dhabi Darwin La Paz Samoa
Adelaide Dhaka Lima Santiago
Alaska Eastern Time (US & Canada) Lisbon Sapporo
Amsterdam Edinburgh Ljubljana Sarajevo
Arizona Ekaterinburg London Saskatchewan
Astana Fiji Madrid Seoul
Athens Georgetown Magadan Singapore
Atlantic Time (Canada) Greenland Mazatlan Skopje
Auckland Greenwich Mean Time : Dublin Melbourne Sofia
Azores Guadalajara Mexico City Solomon Is.
Baghdad Guam Mid-Atlantic Sri Jayawardenepura
Baku Hanoi Minsk St. Petersburg
Bangkok Harare Monrovia Stockholm
Beijing Hawaii Monterrey Sydney
Belgrade Helsinki Moscow Taipei
Berlin Hobart Mountain Time (US & Canada) Tallinn
Bern Hong Kong Mumbai Tashkent
Bogota Indiana (East) Muscat Tbilisi
Brasilia International Date Line West Nairobi Tehran
Bratislava Irkutsk New Caledonia Tokyo
Brisbane Islamabad New Delhi Urumqi
Brussels Istanbul Newfoundland Warsaw
Bucharest Jakarta Novosibirsk Wellington
Budapest Jerusalem Nuku'alofa West Central Africa
Buenos Aires Kabul Osaka Vienna
Cairo Kamchatka Pacific Time (US & Canada) Vilnius
Canberra Karachi Paris Vladivostok
Cape Verde Is. Kathmandu Perth Volgograd
Caracas Kolkata Port Moresby Yakutsk
Casablanca Krasnoyarsk Prague Yerevan
Central America Kuala Lumpur Pretoria Zagreb
Central Time (US & Canada) Kuwait Quito -
Chennai Kyiv Riga -
Chihuahua - Riyadh -
Chongqing - Rome -
Copenhagen - - -

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!