Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

yearstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een tijdsstempel die overeenkomt met het begin van de eerste dag van het jaar dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Met andere woorden, de functie yearstart() bepaalt in welk jaar de datum valt. Het retourneert vervolgens een tijdstempel, in datumnotatie, voor de eerste milliseconde van dat jaar. De eerste maand van het jaar is standaard januari, u kunt echter wijzigen welke maand wordt ingesteld als eerste met behulp van het argument first_month_of_year in de functie yearstart().

Diagram van de functie yearstart() dat het tijdsbereik toont dat de functie kan bestrijken.

Diagram dat de functie yearstart() toont, identificeert datums binnen een bepaalde jaarperiode en retourneert de tijdstempel van het begin van het jaar voor datums die in dat betreffende jaar vallen.

De functie yearstart() wordt gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als u wilt dat in de berekening een deel van het jaar wordt gebruikt dat tot nu toe is verstreken. Bijvoorbeeld als u de rente wilt berekenen die in een jaar tot nu toe is opgebouwd.

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

De volgende maanden kunnen worden gebruikt in de first_month_of_year argument:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari  2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November  11
December 12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
yearstart('10/19/2001') Returns 01/01/2001 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',-1) Returns 01/01/2000 00:00:00.
yearstart('10/19/2001',0,4) Returns 04/01/2001 00:00:00.

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!