Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

weekname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert het jaar en weeknummer met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de week die date bevat.

Syntaxis:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

De functie weekname() bepaalt in welke week de datum valt en retourneert het weeknummer en het jaar van die week. De eerste dag van de week wordt bepaald door de systeemvariabele FirstWeekDay. U kunt echter ook de eerste dag van de week wijzigen door het argument first_week_day in de functie weekname() te gebruiken.

Qlik Sense-toepassingen gebruiken standaard gebroken weken (gedefinieerd door de systeemvariabele BrokenWeeks) en daarom begint het aantal weken op 1 januari en eindigt op de dag voorafgaand aan de systeemvariabele FirstWeekDay, ongeacht hoeveel dagen er zijn verstreken.

Diagram van weekname-functie.

Diagram dat een reeks jaren en weken toont die met de functie weekname kunnen worden ingesteld.

Als uw toepassing echter ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 in het voorgaande jaar of in de eerste paar dagen van januari beginnen. Dit hangt af van hoe u de systeemvariabelen ReferenceDay en FirstWeekDay gebruikt.

De functie weekname() is handig als u aggregaties per week wilt vergelijken.

Bijvoorbeeld als u de totale verkoop van producten per week wilt zien. Gebruik weekname() in plaats van lunarweekname() om consistentie te behouden met de omgevingsvariabele BrokenWeeks in de toepassing. Als de toepassing ononderbroken weken gebruikt, kan week 1 datums van december van het voorgaande jaar bevatten of datums in januari van het lopende jaar uitsluiten. Als de toepassing gebruikmaakt van gebroken weken, kan week 1 minder dan zeven dagen bevatten.

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum of tijdstempel.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke first_week_day-waarden zijn 0 voor maandag, 1 voor dinsdag, 2 voor woensdag, 3 voor donderdag, 4 voor vrijdag, 5 voor zaterdag en 6 voor zondag.

Zie FirstWeekDay voor meer informatie over de systeemvariabele.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de dag in te stellen waarop de week begint in het argument first_week_day:

waarden first_week_day
Dag Waarde
Maandag 0
Dinsdag 1
Woensdag 2
Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5
Zondag 6

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
weekname('01/12/2013') Retourneert 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Returns 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Retourneert 2013/02.

Voorbeeld 1 – datum zonder aanvullende argumenten

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_week_day

Voorbeeld 4 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!