Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

minute - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat de minuut representeert als de breuk van de expression wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

minute(expression)

Retourgegevenstypen: geheel getal

Wanneer gebruiken

De minute()-functie is handig als u aggregaties per minuut wilt vergelijken. U kunt de functie bijvoorbeeld gebruiken als u de verdeling van het aantal activiteiten per minuut wilt bekijken.

Deze dimensies kunnen in het load-script worden gemaakt door de functie te gebruiken om een veld in een masterkalendertabel te maken. Ze zouden ook rechtstreeks in een diagram kunnen worden gebruikt als een berekende dimensie.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

minute ( '09:14:36' )

Retourneert 14.

minute ( '0.5555' )

Retourneert 19 ( omdat 0,5555 = 13:19:55 )

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Variabele (script)

Voorbeeld 2 – Diagramobject (diagram)

Voorbeeld 3 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!