Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

inyear - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het jaar valt dat base_date bevat.

Syntaxis:  

InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Retourgegevenstypen: Booleaanse waarde

In Qlik Sense wordt de booleaanse waarde Waar vertegenwoordigd door -1 en de waarde Onwaar door 0.

Diagram van het bereik van de inyear()-functie

Diagram dat het tijdbereik weergeeft die de inyear()-functie evalueert en een booleaans resultaat retourneert, afhankelijk van de plaatsing van de basisdatum.

De inyear()-functie retourneert een booleaans resultaat wanneer de geselecteerde datumwaarde worden vergeleken met een jaar dat is gedefinieerd door de base_date.

De functie inyear() retourneert een booleaanse waarde. Dit type functie wordt doorgaans gebruikt als voorwaarde in een if expression. Hierdoor wordt een aggregatie of berekening geretourneerd, afhankelijk van het feit of een geëvalueerde datum in het desbetreffende jaar plaatsvond. De inyear()-functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om alle verkoop te identificeren die in een bepaald jaar heeft plaatsgevonden.

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het jaar wordt geëvalueerd.
period_no Het jaar kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

U kunt de volgende waarden gebruiken om de eerste maand van het jaar in te stellen in het argument first_month_of_year:

waarden first_month_of_year
Month Waarde
Februari 2
Maart 3
April 4
May 5
Juni 6
Juli 7
Augustus 8
September 9
Oktober 10
November 11

December

12

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0 ) Retourneert TRUE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Retourneert FALSE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Retourneert FALSE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', -1 ) Retourneert TRUE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0, 3)

Retourneert TRUE

De waarde van de base_date en de first_month_of_year specificeren dat een tijdstempel tussen 01/03/2012 en 02/28/2013 moet vallen

inyear ('03/25/2013', '07/01/2013', 0, 3 ) Retourneert TRUE

Voorbeeld 1 – Basisvoorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – first_month_of_year

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 5 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!