Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

daystart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel met de eerste milliseconde van de dag in het argument time. De standaarduitvoernotatie is de TimestampFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
time De te evalueren tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die time bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start Als u wilt opgeven dat dagen niet om middernacht beginnen, geeft u een verschuiving aan als een fractie van een dag in day_start. Bijvoorbeeld 0.125 om 03.00 uur aan te geven.

Met andere woorden: om de offset te maken, verdeelt u de begintijd met 24 uur. Bijvoorbeeld: om een dag te laten beginnen om 7.00 uur, gebruikt u de fractie 7/24.

Wanneer gebruiken

De functie daystart() wordt doorgaans gebruikt als onderdeel van een uitdrukking als de gebruiker wil dat in de berekening het deel van de dag wordt gebruikt dat al is geweest. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om het totale salaris te berekenen dat werknemers op een dag tot dusver hebben verdiend.

Deze voorbeelden gebruiken de tijdstempelopmaak 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. De tijdstempelopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET TimeStamp boven aan uw load-script voor gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
daystart('01/25/2013 4:45:00 PM') Retourneert 1/25/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1) Retourneert 1/24/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 16:45:00',0,0.5 ) Retourneert 1/25/2013 12:00:00 PM.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Eenvoudig voorbeeld

Voorbeeld 2 – period_no

Voorbeeld 3 – day_start

Voorbeeld 4 – Diagramobjectvoorbeeld

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!