Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

daynumberofquarter - script- en diagramfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het kwartaal waarbinnen een tijdstempel valt. Deze functie wordt gebruikt wanneer een masterkalender wordt gemaakt.

Syntaxis:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum of tijdstempel.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
DayNumberOfQuarter('12/09/2014') Retourneert 74, het dagnummer van het huidige kwartaal.
DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3) Retourneert 12, het dagnummer van het huidige kwartaal.
In dit geval begint het eerste kwartaal met maart (omdat bij start_month 3 is opgegeven). Dit betekent dat het huidige kwartaal het derde kwartaal is, dat begint op 1 september.

Voorbeeld 1 – Januari begin van het jaar (script)

Voorbeeld 2 – Februari begin van het jaar (script)

Voorbeeld 3 – Januari begin van het jaar (diagram)

Voorbeeld 4 – Februari begin van het jaar (diagram)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!