Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

daynumberofyear - script- en diagramfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het jaar waarbinnen een tijdstempel valt. De berekening wordt uitgevoerd vanaf de eerste milliseconde van de eerste dag van het jaar, maar de beginmaand kan worden verschoven.

Syntaxis:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum of tijdstempel.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
DayNumberOfYear( '12/09/2014' ) Retourneert 256, het dagnummer geteld vanaf de eerste dag van het jaar.
DayNumberOfYear( '12/09/2014',3 ) Retourneert 196, het nummer van de dag geteld vanaf 1 maart.

Voorbeeld 1 – Januari begin van het jaar (script)

Voorbeeld 2 – November begin van het jaar (script)

Voorbeeld 3 – Januari begin van het jaar (diagram)

Voorbeeld 4 – November begin van het jaar (diagram)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!