Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Interrecord-functies

Interrecord-functies worden gebruikt:

  • In het load-script voor gegevens, wanneer een waarde uit eerder geladen records van gegevens nodig is voor de evaluatie van de huidige record.
  • In een diagramuitdrukking, wanneer een andere waarde uit de gegevensverzameling van een visualisatie nodig is.
InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in diagrammen of op uitdrukkingskolommen in tabellen als een interrecord-diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van het diagram. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u een interrecord-diagramfunctie is een visualisatie of tabel gebruikt, wordt het sorteren van de visualisatie hersteld naar de gesorteerde invoer van de interrecordfunctie. Deze beperking is niet van toepassing op de overeenkomstige scriptfuctie, indien die er is.
InformatieDefinities van naar zichzelf verwijzende uitdrukkingen kunnen alleen op betrouwbare wijze worden gemaakt in tabellen met minder dan 100 rijen, maar dit kan variëren afhankelijk van de hardware waarop de Qlik-engine wordt uitgevoerd.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rijfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in diagramuitdrukkingen.

Kolomfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in diagramuitdrukkingen.

Veldfuncties

Draaitabelfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in diagramuitdrukkingen.

Interrecord-functies in het load-script voor gegevens

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!